jump to navigation

Shtojca D

Postuar tek: Zgjedhje - Një shqyrtim sipas Shkrimit

Kjo pjesë flet për disa kundërshtime të zakonshme që dalin nga diskutimi i mësipërm.

Pyetje: Nëse shpëtimi varet nga ushtrimi i besimit nga njeriu, atëherë a nuk bëhet besimi një vepër merite në shpëtim?
PĂ«rgjigje: Pa dyshim, duhet tĂ« mbrojmĂ« gjithmonĂ« doktrinĂ«n e shpĂ«timit me anĂ« tĂ« hirit. Pra, njeriu shpĂ«tohet me anĂ« tĂ« hirit tĂ« PerĂ«ndisĂ«, jo me anĂ« tĂ« veprave dhe pĂ«rpjekjeve tĂ« Tij. Lexo mĂ« shumĂ« »

Shtojca B

Postuar tek: Zgjedhje - Një shqyrtim sipas Shkrimit

Kur e ngurtĂ«soi PerĂ«ndia zemrĂ«n e faraonit? Vini re kontekstin e citimit te RomakĂ«ve 9:17. Lexo mĂ« shumĂ« »

Shtojca C

Postuar tek: Zgjedhje - Një shqyrtim sipas Shkrimit

MĂ« poshtĂ« paraqitet RrĂ«fimi Menonit (shikoni Martyrs Mirror, faqe 381) shkruar rreth vitit 1600 pas K., qĂ« flet pĂ«r konceptin e zgjedhjes. MegjithĂ«se ne NUK jemi dakord me shumĂ« doktrina menonite (humbja e shpĂ«timit, kĂ«mbĂ«ngulja pĂ«r ta mbajtur shpĂ«timin etj.), ky rrĂ«fim mund ta ndihmojĂ« lexuesin e kĂ«tij artikulli. PjesĂ« e nenit X thotĂ« rreth: Lexo mĂ« shumĂ« »

Shtojca A

Postuar tek: Zgjedhje - Një shqyrtim sipas Shkrimit

PoshtĂ« janĂ« pĂ«rzgjedhur referenca qĂ« tregojnĂ« qartĂ« se fjala zgjedhje ka tĂ« njĂ«jtin kuptim nĂ« DhiatĂ«n e VjetĂ«r ashtu si nĂ« tĂ« RenĂ«. Lexuesi le tĂ« nxitet tĂ« bĂ«jĂ« njĂ« studim tĂ« mĂ«tejshĂ«m. Lexo mĂ« shumĂ« »

PĂ«rfundim

Postuar tek: Zgjedhje - Një shqyrtim sipas Shkrimit

Pas shqyrtimit tĂ« kujdesshĂ«m tĂ« çdo vargu nĂ« DhiatĂ«n e Re qĂ« pĂ«rdor fjalĂ«n eklektos, eklegomai apo ekloge, pĂ«rfundimi ynĂ« Ă«shtĂ« se nuk ka mbĂ«shtetje nĂ« Shkrim pĂ«r shprehjen “zgjedhje sovrane”. NdĂ«rsa Ă«shtĂ« e qartĂ« se, nĂ« fakt, PerĂ«ndia zgjedh individĂ«t, zgjedhja e Tij nuk Ă«shtĂ« kurrĂ« e pavarur dhe pa pjesĂ«n e njeriut. Lexo mĂ« shumĂ« »