jump to navigation

A ranë apo jo shoëqruesit e Palit përtokë?

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël

Kur Pali pa dritën dhe ra përtokë, a ranë shoqëruesit e tij gjithashtu (Veprat 26:14) apo jo (Veprat 9:7)?

(Kategoria: Është keqkuptuar përdorimi i greqishtes ose teksti është i pajtueshëm nëse i kushtohet më tepër vëmendje)

EkzistojnĂ« dy shpjegime tĂ« mundshme tĂ« kĂ«saj pike. Fjale e pĂ«rkthyer “ndaluan” gjithashtu do tĂ« thotĂ« tĂ« jesh i shtangur, tĂ« jesh i bllokuar nĂ« njĂ« vend. Kjo Ă«shtĂ« njĂ« gjĂ« qĂ« mund tĂ« pĂ«rjetohet edhe kur Lexo mĂ« shumĂ« »

Përse ekzistenca e popullit izraelit është dëshmi objektive se Bibla është e vërtetë?

Postuar tek: PĂ«rgjigje dhe Argumente

NĂ«se dikush dĂ«shiron tĂ« dijĂ« nĂ«se ekziston ose jo Zoti i BiblĂ«s, njĂ« nga arsyet mĂ« tĂ« forta qĂ« ai mund tĂ« shqyrtojĂ« Ă«shtĂ« populli izraelit. NjĂ« kĂ«rkim i ndershĂ«m nĂ« kĂ«tĂ« çështje do tĂ« na japĂ« njĂ« pĂ«rgjigje mĂ« se tĂ« mjaftueshme pĂ«r tĂ« vĂ«rtetĂ«n e besimit tĂ« krishterĂ«. Lexo mĂ« shumĂ« »

Një manual edhëzues për të kupruar Biblën

Postuar tek: Një manual edhëzues për të kupruar Biblën

Nga
Xhosh Mekdauell

Një metodë e thjeshtë dhe e shkallëzuar për një studim biblik të dobishëm dhe për zbatim jetësor.

PĂ«rmbajtja

Kapitulli 1. Pse tĂ« studiojmĂ« BiblĂ«n? ………..1
Kapitulli 2. TĂ« arrish TablonĂ« e GjerĂ« ………..2
Hapi i parë: Si ta “Shohësh” Udhëzues për vëzhgimin
Kapitulli 3. BĂ«j pyetjet e duhura ………..4
Kapitulli 4. RrĂ«mo mĂ« thellĂ« ………..8
Kapitulli 5. Shih si funksionon ……….12
Hapi i dytë: Si “ta njohësh atë” Udhëzues për interpretimin
Kapitulli 6. Interpretimi – Gjej kuptimin e vĂ«rtetĂ« ……….22
Kapitulli 7. LĂ«re BiblĂ«n tĂ« ta interpretojĂ« ……….25
Kapitulli 8. KĂ«rko jashtĂ« BiblĂ«s ……….28
Kapitulli 9. Produkti yt pĂ«rfundimtar ……….31
Hapi i tretë: Si ta realizosh. Udhëzues për zbatimin
Kapitulli 10. Parimet e zbatimit ……….43
Kapitulli 11. Studim biblik i shtyrĂ« nga nevoja ……….45
Kapitulli 12. Ti mund ta bĂ«sh ……….52
Shtojca
Shtojca A: Parafrazim, studim tematik dhe studim biografik ……….57
Shtojca B: Skica model ……….57
Shtojca C: Mjete studimi tĂ« riprodhueshme ……….57

PĂ«rkthyes: Nardi Doka
Redaktuan: Aurora Manaj, Valbona Avdullaj
Titulli i origjinalit:
Guide to Understanding Your Bible nga Josh McDowell
© 2006 nga Josh McDowell
© 2014 by OM EAST for the Albanian edition.
Translated by permission. All rights reserved.


UNĂ‹ KISHA GJETUR BURIMIN E JETĂ‹S

Postuar tek: Jezusi më shumë se Profet

UnĂ« gjithmonĂ« dyshoja pse myslimanĂ«t kishin frikĂ« nga lexim i BiblĂ«s. Prandaj vendosa ta lexoj atĂ« mĂ« me seriozitet e me gjithĂ« zemĂ«r dhe i lutesha Zotit tĂ« madhĂ«rishĂ«m tĂ« mĂ« udhĂ«hiqte NdĂ«rsa e lexoja atĂ«, Lexo mĂ« shumĂ« »

A u shkatërruan ata plotësisht?

Postuar tek: Kundërtheniet Kuranore

Suretu El Furkan 25:35-38 (përkthim i Shakir’it):

Dhe padyshim Ne Musait i patëm dhënë Librin, edhe Ne e bashkuam me vëllain e vet, Harunin, që ta ketë si ndihmës.

Dhe Ne U thamĂ«: “Shkoni ju tĂ« dy te ai popull qĂ« i pĂ«rgĂ«njeshtroi argumentet Tona!” E Ne pastaj i shkatĂ«rrruam ata me shkatĂ«rrim tĂ« plotĂ«. Lexo mĂ« shumĂ« »