jump to navigation

Indeksi

Postuar tek: Pse duhet ti besojë Jezusit?
 1. Krishterimi i Mirëfilltë: Mendimi se, ose duhet të pranojmë vetëshpalljen e Jezusit si Zot, ose ta refuzojmë si mashtrues, gjithashtu dy citatet e fundit janë të C.S. Lewis fq.77-78
 2. Kur Skeptikët pyesin: Tri rrymat kryesore të provave mbi hyjninë e Krishtit janë nga fq.113
 3. Udhëzues Ilustrativ mbi profecitë e Biblës: Informacion dhe shpjegim i profecisë së 70 javëve të dhëna në librin e Danielit fq.252
 4. Kur Skeptikët Pyesin: Pjesa më e madhe e profecive të rrështuara aty gjenden në faqet 114-115
 5. Kur Skeptikët Pyesin: Citati mbi probabilitetin është marrë në fq 116
 6. Kur Skeptikët Pyesin: Pjesa më e madhe e shembujve gjëndet në fq.117
 7. Kur Skeptikët Pyesin: Shembujve gjëndet në fq.116-117
 8. Rinjgjallja e Jezusit: Informacion rreth thënieve të pjesës më të madhe të akademikave mbi vdekjen, varrosjen, varrin bosh dhe dishepujt që besuan se e panë Zotin e rinjgjallur fq.24
 9. MĂ«simi i sĂ« VĂ«rtetĂ«s mbi Rinjgjalljen: Informacion qĂ« kundĂ«rshton “TeorinĂ« e Konspiracionit” fq.20
 10. MĂ«simi i sĂ« VĂ«rtetĂ«s mbi Rinjgjalljen: Informacion qĂ« kundĂ«rshton “TeorinĂ« e Zalitjes” fq.31-34
 11. MĂ«simi i sĂ« VĂ«rtetĂ«s mbi Rinjgjalljen: Informacion qĂ« kundĂ«rshton “TeorinĂ« e Varrit tĂ« Gabuar” fq.35-36
 12. Rinjgjallja e Jezusit: Informacion mbi “TeorinĂ« e Hulaçinacionit” dhe tĂ« faktit qĂ« dy persona nuk mund tĂ« pĂ«rjetojnĂ« tĂ« njĂ«jtĂ«n haluçinacion fq.26-27
 13. Mësimi i së Vërtetës mbi Rinjgjalljen: Këto teori alternative e dhurojnë besueshmërimë të konsiderueshme tregimeve të Ungjijve fq.36
 14. Rinjgjallja e Jezusit: Ide mbi provat fq.33-38
 15. Leeksione të Teologjisë Sistematike: Jezusi është Biri i përjetshëm i Perëndisë fq.89
 16. Krishterimi i Mirëfilltë: Shëmbulli i Birit që emeton prej Atit fq.267
 17. Shumë të vërteta të Pakundërshtueshme: Jezusi njeri fq.60
 18. Leksione të Teologjisë Sistematike: Kredoja Athanasianse fq.90
 19. Leksione të Teologjisë Sistematike: Ati njihet si Perëndi fq.92
 20. Leksione të Teologjisë Sistematike: Biri njihet si Perëndi fq.92-93
 21. Leksione të Teologjisë Sistematike: Fryma e Shenjtë njihet si Perëndi fq.96-97
 22. Krishterimi i mirefilltë: Analogjia e tre dimensioneve te hapsirës e përdorur për të ilustruar Trininë fq.248