jump to navigation

Ku e takoi Jezusi Pjetrin: Galile apo Jordan?

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël

Jezusi e takoi Simon Pjetrin dhe Andreun pranë detit të Galilesë (Mateu 4:18-22) ose pranë lumit Jordan (Gjoni 1:42-43)?

(Kategoria: Është keqkuptuar teksti)

Akuza është që një Ungjill regjistron Jezusin duke takuar Simon Pjetrin dhe Andreun pranë detit të Galilesë, ndërsa tjetri regjistron që ai i takoi ata pranë lumit Jordan. Megjithatë kjo akuzë bie poshtë plotësisht pasi që shkrimtarët e ndryshëm shkruajnë për ngjarjen nga vende të ndryshme. Të dyja regjistrimet janë të vërteta.

Gjoni 1:35 vazhdon duke thĂ«nĂ« qĂ« Jezusi i takoi ata pranĂ« lumit Jordan dhe qĂ« ata kaluan kohĂ« me tĂ« aty. Andreu (dhe sigurshit edhe Pjetri gjithashtu) ishin dishepuj tĂ« Gjon PagĂ«zorit. Ata u larguan nga kjo zonĂ« dhe shkuan nĂ« Galile, nĂ« regjionin e sĂ« cilit ishte edhe fshati KanĂ« ku Jezusi pastaj bĂ«ri mrekullinĂ« e tij tĂ« parĂ« tĂ« regjistruar. “Pas kĂ«saj ai zbriti nĂ« Kapernaum me nĂ«nĂ«n e tij, vĂ«llezĂ«rit e tij dhe me dishepujt e tij; dhe ata qĂ«ndruan aty pak ditĂ«.” Gjoni 2:12. Pjetri dhe Andreu ishin fillimisht nga njĂ« qytet i quajtur Betsaida (Gjoni 2:24) por tani po jetonin nĂ« Kapernaum (Mateu 8:14-15, Marku 1:30-31, Luka 4:38-39), disa milje nga Betsaida.

Ata ishin peshkatarë me profesion, prandaj ishte krejtësisht normale për ta që të peshkojnë kur ishin në shtëpi gjatë këtyre pak ditëve (sepse në këtë kohë Jezusi sapo kishte filluar të mësonte dhe të shëronte në popull). Nga këtu e merr Mateu historinë. Gjatë kohës kur Pjetri dhe Andrea ishin duke peshkuar në liqenin e Galilesë, Jezusi i thërret ata që ta ndjekin - të lënë gjithçka pas tyre dhe të bëheshin dishepujt e tij të përhershëm. Para se kjo gjë të ndodhte, ai nuk i kishte kërkuar ata, por ata e kishin ndjekuar atë për shkak të dëshmisë së Gjon Pagëzorit në lidhje me të (Gjoni 1:35-39). Tani, për shkak të kësaj dëshmie, plus mrekullisë në Kanë, si dhe fjalët që Jezusi i tha (Gjoni 1:47-51), duke shtuar edhe kohën që ata kaluan me njeriun më të mençur dhe të vetmin të përsosur që kishte jetuar ndonjëherë etj.

Është plotësisht e kuptueshme (arsyeshme) për ata që të lënë gjithçka dhe ta ndjekin atë. Nuk do të ishte e kuptueshme që ata të linin jetat e tyre dhe ta ndjekin një të huaj i cili doli para tyre dhe kërkoi këtë gjë nga ata, sikur fëmijët bëjnë pas një fyelltari të veshur me ngjyra të ndryshme! Jezusi nuk magjepsi asnjëri – ata e ndoqën atë sepse e kuptuan se kush ai ishte – ai për të cilin kishin folur të gjithë profetët, Mesia, Biri i Perëndisë së gjallë.