jump to navigation

Hyrje

Postuar tek: Pse të ndjekësh Jezusin?

Islamizmi, ashtu edhe krishterimi i mbahen besimit se Perëndia caktoi profetët dhe apostujt për të udhëhequr njerëzimin nëpër rrugën e drejtë. Perëndia i frymëzoi dhe u dërgoi këtyre njerëzve zbulesën e tij për drejtim. Sot kjo zbulesë është në dispozicionin tonë në formë të shkruar.

Myslimanët dhe të krishterët, emrat si Adami, Abrabami, Isaku, Jakobi, Moisiu, Davidi, Solomoni dhe Jezusi i njohin mirë. Ndërkohë që islamizmi dhe krishterimi e beson Jezusin si Fjala dhe Fryma e Perëndisë, krishterimi shkon pak hapa më tutje, por tepër thelbësorë. Ata e shpallin Jezusin si Shpëtimtarin e njerëzimit, i dërguar nga Perëndia për këtë qëllim.

NjerĂ«zit kĂ«rkojnĂ«, sot mĂ« shumĂ« se kurrĂ«, tĂ« njohin gjĂ«rat qĂ« i rrethojnĂ«. Ata pyesin, ‘Pse?’ dhe ‘Si?’. Hetimi i tyre pĂ«rfshin, gjithashtu, edhe besimin e krishterĂ«. Jemi tĂ« vetĂ«dijshĂ«m se jo çdokush, pĂ«rfshirĂ« kĂ«tu edhe shumicĂ«n e myslimanĂ«ve, ka kohĂ« pĂ«r tĂ« lexuar libra voluminozĂ«. PĂ«r kĂ«tĂ« arsye, mĂ« poshtĂ« paraqitet njĂ« version i shkurtuar, pĂ«r t’iu pĂ«rgjigjur njĂ« interesimi tĂ« tillĂ«, se kush ishte Jezusi dhe pse ta ndjekĂ«sh atĂ«.

Ndonëse titujt e nderit nuk janë paraqitur pranë secilit emër, autori dhe botuesi kanë për profetët dhe apostujt respektin më të lartë.