jump to navigation

Trinitia

Postuar tek: Pergjigjet per Deshmitaret e Jehovait

Jemi marrĂ« edhe gjetkĂ«, nĂ« kapitujt 4 dhe 5, me temat: “HyjĂ«sia e Krishtit” dhe “Fryma e ShenjtĂ« Ă«shtĂ« Person hyjnor“, kĂ«shtu qĂ« nuk ka pĂ«rse tĂ« merremi prapĂ« me kĂ«to tema nĂ« kĂ«tĂ« kapitull. Rezultatet e kĂ«tyre studimeve tĂ« mĂ«sipĂ«rme na çojnĂ« logjikisht nĂ« temĂ«n e kĂ«tij kapitulli, TrininĂ«.

DJ-tĂ« gjithmonĂ« e kanĂ« mohuar doktrinĂ«n e TrinisĂ« dhe ky mohim Ă«shtĂ« njĂ« nga temat e tyre kryesore. NĂ« revistĂ«n e tyre Kulla e RojĂ«s, botuar mĂ« 15 shkurt 1994, nĂ« faqen 30, thuhet: “A Ă«shtĂ«, pra, Triniteti njĂ« mĂ«sim nga Bibla? Jo…Ai nuk gjendet nĂ« BibĂ«l, dhe as qĂ« nuk Ă«shtĂ« pjesĂ« e «mĂ«nyrĂ«s sĂ« krishterĂ« tĂ« tĂ« menduarit»”. NĂ« kopjen e kĂ«saj reviste, botuar mĂ« 1 maj 1994, i gjejmĂ« kĂ«to fjalĂ« tĂ« mĂ«poshtme: “…duke qenĂ« tĂ« mĂ«suar prej PerĂ«ndisĂ«, ne nuk besojmĂ« nĂ« Trinitetin, por njohim se Jehovai Ă«shtĂ« MĂ« i Larti, se Jezui Ă«shtĂ« Biri i tij dhe se fryma e shenjtĂ« Ă«shtĂ« forca vepruese e PerĂ«ndisĂ«”.

Ata gjithmonë thonë se fjala trini nuk gjendet në Bibël, dhe, për këtë arsye, kjo doktrinë nuk mund të jetë e vërtetë. Sigurisht, ky është një argumentim fals. Fjala trini është thjesht një term teologjik i përdorur për të përshkruar mësimet që Bibla na jep mbi natyrën e Perëndisë. Fakti që një fjalë nuk gjendet në Bibël nuk do të thotë që kjo fjalë nuk

mund të jetë e vërtetë ose nuk mund të përdoret! Në fakt, duke përdorur këtë argumentim DJ-të kundërshtojnë e hedhin poshtë vetveten, sepse edhe vetë atyre u pëlqen shumë të përdorin disa fjalë që nuk gjenden në Bibël. Për shembull, fjala teokraci, e cila përdoret për të përshkruar mënyrën në të cilën qeveriset organizata e tyre, nuk gjendet në Bibël. Pra, a duhet ta përdorin ata këtë fjalë në atë masë që e përdorin?

NjĂ« arsye tjetĂ«r kryesore qĂ« ata nuk besojnĂ« nĂ« TrininĂ« Ă«shtĂ« pĂ«r shkak tĂ« racionalizmit tĂ« tyre. Ashtu siç e kemi thĂ«nĂ« edhe gjetkĂ«, nĂ«se DJ-tĂ« nuk mund tĂ« kuptojnĂ« diçka me kapacitetin e kufizuar tĂ« mendjes sĂ« tyre njerĂ«zore, atĂ«herĂ« hamendĂ«sojnĂ« se kjo nuk mund tĂ« jetĂ« e vĂ«rtetĂ«. “Ne mund tĂ« kuptojmĂ« tĂ« gjitha misteret!” - thonĂ« ata. PĂ«rsĂ«ri kjo Ă«shtĂ« diçka e gabuar. Ka shumĂ« gjĂ«ra tĂ« PerĂ«ndisĂ«, natyrĂ«s, universit dhe jetĂ«s gjithashtu, tĂ« cilat as i kuptojmĂ« dhe as mund t’i kuptojmĂ«, por kjo nuk do tĂ« thotĂ« se thjesht mund t’i mohojmĂ« ato. Do tĂ« ishim tĂ« marrĂ« po ta bĂ«nim njĂ« gjĂ« tĂ« tillĂ«! DJ-tĂ« mendojnĂ« se gjithçka rreth PerĂ«ndisĂ« Ă«shtĂ« zbuluar dhe prandaj mund tĂ« kuptohet; kĂ«shtu, nĂ«se diçka nuk mund tĂ« kuptohet, atĂ«herĂ« kjo nuk mund tĂ« jetĂ« e vĂ«rtetĂ«. Por ne thjesht do tĂ« thoshim: A e ka kuptuar dhe a do tĂ« arrijĂ« njeriu tĂ« kuptojĂ« plotĂ«sisht ndonjĂ«herĂ« PerĂ«ndinĂ« e pĂ«rjetshĂ«m dhe tĂ« pakufi qĂ« krijoi kĂ«tĂ« univers nĂ« tĂ« cilin ai jeton vetĂ«m me mendjen e tij tĂ« kufizuar, tĂ« vogĂ«l (dhe mĂ«katare!)? Jo, sigurisht qĂ« jo! Le ta lĂ«mĂ« PerĂ«ndinĂ« tĂ« jetĂ« PerĂ«ndia dhe tĂ« pranojmĂ« se gjithmonĂ« do tĂ« ketĂ« shumĂ« gjĂ«ra rreth PerĂ«ndisĂ«, tĂ« cilat nuk do t’i kuptojmĂ« dot. Te LiP. 29:29 lexojmĂ«: “GjĂ«rat e fshehta i pĂ«rkasin Zotit, PerĂ«ndisĂ« tonĂ«, por gjĂ«rat e shfaqura janĂ« pĂ«r ne dhe bijtĂ« tanĂ« pĂ«r gjithnjĂ«”.

Problemi tjetĂ«r kryesor qĂ« kanĂ« DJ-tĂ« Ă«shtĂ« se ata nuk duan tĂ« pranojnĂ« zbulesĂ«n e BiblĂ«s mbi PerĂ«ndinĂ«. MeqenĂ«se nuk mund ta kuptojnĂ« atĂ« plotĂ«sisht, ata i mohojnĂ« ato qĂ« s’mund t’i kuptojnĂ«, dhe pastaj fillojnĂ« tĂ« imponojnĂ« idetĂ« e tyre nĂ« BibĂ«l e pĂ«rpiqen ta bĂ«jnĂ« qĂ« Bibla tĂ« thotĂ« atĂ« qĂ« ata dĂ«shirojnĂ« tĂ« thuhet prej saj, nĂ« vend qĂ« tĂ« pranojnĂ« thjesht dhe me pĂ«rulĂ«si atĂ« qĂ« Bibla thotĂ«. Vendosin ata se ç’duhet tĂ« thotĂ« Bibla, nĂ« vend qĂ« tĂ« lĂ«nĂ« BiblĂ«n tĂ« thotĂ« saktĂ«sisht atĂ« qĂ« thotĂ« pavarĂ«sisht nga fakti se sa e vĂ«shtirĂ« Ă«shtĂ« nganjĂ«herĂ« pĂ«r tĂ« kuptuar atĂ« qĂ« thotĂ«.

KĂ«shtu racionalizmi i tyre thotĂ«: “Si mund tĂ« jetĂ« PerĂ«ndia 3 nĂ« 1, ose 1 nĂ« 3? Mos ka 3 PerĂ«ndi?” Dhe, meqenĂ«se nuk e kuptojnĂ« mĂ«simin e BiblĂ«s mbi TrininĂ«, ata e mohojnĂ« atĂ« plotĂ«sisht.

Janë tre Persona

Ka vende të shumta në shkrimet e DhR-së ku shohim tre Personat përbri njëri-tjetrit. Më poshtë po japim disa nga referimet.


Mateu 28:19

“…duke i pagĂ«zuar ata nĂ« emĂ«r tĂ« Atit e tĂ« Birit e tĂ« FrymĂ«s sĂ« ShenjtĂ«…”

Vini re që këtu thuhet në emër (njëjës) të tre Personave. Një emër, tre Persona! Dhe, cili është ky emër?

2 Kor. 13:13

“Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e PerĂ«ndisĂ« dhe bashkĂ«sia e FrymĂ«s sĂ« ShenjtĂ« qofshin me ju tĂ« gjithĂ«”.

Fjala Perëndisë në këtë varg duket që përdoret për Atin, por nuk do të thotë se Zotit Jezu dhe Frymës së Shenjtë u mungon natyra hyjnore pasi vargje të tjera në Shkrimet, siç e kemi parë tashmë, na tregojnë për natyrën e tyre hyjnore.

Mateu 3:16-17

“Dhe Jezui, sapo u pagĂ«zua, doli nga uji; dhe ja, qiejt iu hapĂ«n dhe ai pa FrymĂ«n e PerĂ«ndisĂ« duke zbritur si njĂ« pĂ«llumb e duke ardhur mbi tĂ«; dhe ja njĂ« zĂ« nga qielli qĂ« tha: «Ky Ă«shtĂ« Biri im i dashur, nĂ« tĂ« cilin jam kĂ«naqur»”.

Secili Person ka natyrë hyjnore

Kemi parĂ« nĂ« kapitullin 4 se Jezui Ă«shtĂ« PerĂ«ndi, d.m.th. qĂ« Ai ka natyrĂ« hyjnore. Ai Ă«shtĂ« PerĂ«ndi-njeriu. Gjithashtu, kemi parĂ« nĂ« kapitullin 5 se Fryma e ShenjtĂ« Ă«shtĂ« Qenie frymore, njĂ« Person me natyrĂ« hyjnore, d.m.th. qĂ« Ă«shtĂ« PerĂ«ndi. Dhe, sigurisht, fakti qĂ« Ati Ă«shtĂ« PerĂ«ndi Ă«shtĂ« i pakundĂ«rshtueshĂ«m. AtĂ«herĂ« ç’mund tĂ« themi? Kemi tri PerĂ«ndi tĂ« veçantĂ«, apo njĂ« PerĂ«ndi triun?

Ka vetëm një Perëndi

Fakti qĂ« ka vetĂ«m njĂ« PerĂ«ndi na jepet mjaft qartĂ« nĂ« BibĂ«l. Shih tek LiP. 6:4: “DĂ«gjo, Izrael: Zoti, PerĂ«ndia ynĂ«, Ă«shtĂ« njĂ« i vetĂ«m”; Rom. 3:30: “…sepse ka vetĂ«m njĂ« PerĂ«ndi…”; Jakobi 2:19: “Ti beson se ka vetĂ«m njĂ« PerĂ«ndi. MirĂ« bĂ«n; edhe demonĂ«t besojnĂ« dhe dridhen!”

Jehovai është Perëndi triun

AtĂ«herĂ« kjo na çon te doktrina e TrinisĂ« si e vetmja rrugĂ« pĂ«r t’i shpjeguar tĂ« gjitha faktet qĂ« na paraqiten mbi PerĂ«ndinĂ« nĂ« BibĂ«l. Ka vetĂ«m njĂ« PerĂ«ndi, i cili ekziston pĂ«rjetĂ«sisht nĂ« tre Persona; Atin, Birin dhe FrymĂ«n e ShenjtĂ«. Ka tre Persona nĂ« njĂ« PerĂ«ndi. Ka njĂ« Qenie hyjnore, e cila ekziston nĂ« tre Persona. KĂ«ta tre Persona pĂ«rbĂ«jnĂ« HyjninĂ« ose Qenien e PerĂ«ndisĂ«.

PĂ«rsĂ«ri, nuk themi se e kuptojmĂ« kĂ«tĂ« doktrinĂ« plotĂ«sisht. Por kjo nuk do tĂ« thotĂ« qĂ«, thjesht meqĂ« nuk e kuptojmĂ« plotĂ«sisht, ose nuk arrijmĂ« ta konceptojmĂ« kĂ«tĂ« gjĂ« nĂ« mendjen tonĂ«, duhet ta mohojmĂ« atĂ«. NĂ«se e mohojmĂ«, atĂ«herĂ« thjesht po mohojmĂ« ato qĂ« Bibla na i thotĂ« mjaft qartĂ« pĂ«r Qenien dhe natyrĂ«n e PerĂ«ndisĂ«. NĂ«se mohojmĂ« TrininĂ«, atĂ«herĂ« duhet ta mohojmĂ« hyjĂ«sinĂ« e Krishtit gjĂ« tĂ« cilĂ«n nuk mund ta bĂ«jmĂ« se kjo na jepet mjaft qartĂ« nĂ« BibĂ«l. MegjithĂ«se fjala ‘trini’ nuk gjendet nĂ« BibĂ«l, doktrina e TrinisĂ« na zbulohet mjaft qartĂ« nĂ« tĂ«.

DJ-të besojnë se Ati (Jehovai siç thonë ata) krijoi Jezuin Birin, një perëndi. Për ta Jehovai është një Perëndi jotrini. Në fakt, Bibla mëson se Jehovai është Perëndia triun.

Jehovai Ă«shtĂ« trini! Ja pse Ati quhet Jehovai, ja pse edhe Biri Jezu (Filizi, ose Mesia) quhet Jehovai te Jer. 23:5-6, ja pse Fryma e ShenjtĂ« quhet Fryma e Jehovait, ose Fryma e Zotit (Isa. 61:1). Kjo na shpjegon pse Bibla i referohet engjĂ«llit tĂ« Zotit si Zoti (Jehovai) dhe jo thjesht si engjĂ«lli i Zotit (Gjyq. 6:11-12,14,16,18,20). Na shpjegon edhe se pse Jehovai mundi t’i paraqitej Abrahamit nĂ« formĂ« njeriu dhe tĂ« fliste me tĂ« para çadrĂ«s sĂ« tij (Zan. 18:1-2,10,13-14,17-33), e kĂ«shtu me radhĂ«.

Arianizmi dhe Kuvendi i Nicës

Doktrina e Trinisë gjithmonë është pranuar si e vërtetë biblike nga kishat historike të krishtere nëpër shekuj. Doktrina u formua për herë të parë gjatë mbledhjes së njëri prej Kuvendeve të Kishës së hershme, në Nicë në shekullin e 4-t. Arsyeja pse nuk ishte formuar para kësaj kohe ishte se kjo doktrinë nuk ishte kundërshtuar më parë.

Pikërisht në këtë kohë, një njeri i quajtur Ari u ngrit dhe i bëri një sfidë mësimit se Jezui kishte natyrë hyjnore. Drejtuesit e hershëm të Kishës u detyruan të mblidhen së bashku për të shqyrtuar me hollësi këto doktrina dhe të formulonin atë që Kisha besonte. Ishin njerëz si Athanasi, ata që, me anë të Shkrimeve argumentuan fuqimisht dhe bindshëm se Jezui kishte natyrë hyjnore dhe që vërtetuan mësimet e Shkrimeve përballë mësimeve të gabuara të njerëzve si Ariu. Në fakt, nëse studjojmë mësimet e Ariut (për sa u përket mësimeve të tij të gabuar për natyrën e Krishtit), do të shohim se duket mjaft qartë që ato janë të ngjashme me mësimet e DJ-ve të ditëve të sotme. Nuk ka asgjë të re nën diell! Mësimet e DJ-ve janë thjesht një ridalje në dritë e mësimeve të njerëzve të tillë si Ariu në kishën e hershme.