jump to navigation

Jinnet dhe njerzit u krijuan për adhurim apo ferr?

Postuar tek: Kundërtheniet Kuranore

Sure 51:56

Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë.

Tek Sure 51:56 xhinët dhe njerzit janë krijuar vetëm për të adhuruar Allahun. Por ky varg bie në kontraditë me Suren 7:179 ku thuhet se shumë nga xhinët dhe njerzit janë krijuar për xhehennem (ferr).

Sure 7:179

Ne krijuam shumë nga xhinët e njerëzit për xhehennem. (ferr)