jump to navigation

A adhurojnë të krishterët tre Perëndi?

Postuar tek: Pse duhet ti besojë Jezusit?

Shkrimet e mĂ«sojnĂ« qartĂ« dhe e theksojnĂ« se ka vetĂ«m njĂ« Zot. “DĂ«gjo, pra, Izrael, ZOTI, PerĂ«ndia ynĂ« Ă«shtĂ« NjĂ« i vetĂ«m!” (Ligji i PĂ«rtĂ«rirĂ« 6:4) Fjala “njĂ«” nĂ« kĂ«tĂ« fragment nuk do tĂ« thotĂ« “i vetĂ«m”, por do tĂ« thotĂ« “njĂ«sh-unitet”. PĂ«rdoret e njĂ«jta fjalĂ« kur thuhet se burri dhe gruaja bĂ«hen “njĂ« mish”

(Zanafilla 2:24) Shprehja “njĂ« mish” kĂ«tu flet pĂ«r unitetin e plotĂ« tĂ« çiftit tĂ« martuar. Te Numrat 13:23 “njĂ«” flet pĂ«r filĂ«n e rrushit, megjithĂ«se ka shumĂ« kokrra rrushi nĂ« tĂ«. Pra, Ă«shtĂ« e rĂ«ndĂ«sishme tĂ« kuptojmĂ« se, megjithĂ«se fragmenti te Ligji i PĂ«rtĂ«rirĂ« 6:4 Ă«shtĂ« njĂ« thĂ«nie korçize monoteizmi, ajo nuk e pĂ«rjashton konceptin e TrinisĂ«.

Kredoja Athanasiane e shpreh kĂ«shtu besimin trinitar: “Ne adhurojmĂ« njĂ« Zot nĂ« Trini dhe TrininĂ« nĂ« unitet; nĂ« bĂ«jmĂ« dallim midis personave, por nuk e ndajmĂ« esencĂ«n.” Vazhdon kĂ«shtu duke thĂ«nĂ«: “TĂ« tre personat janĂ« bashkarisht tĂ« pĂ«rjetshĂ«m dhe tĂ« bashkĂ« barabartĂ« me njĂ«ri tjetri, kĂ«shtu pra …. ne adhurojmĂ« unitetin e plotĂ« nĂ« Trini dhe TrininĂ« nĂ« unitet.” [18]

Doktrina e trinisë nuk është sezultati i spekullimeve, por i zbulesës nga lart. Nëse vetëm njerzit do të formonin një sistem fetar, do t’i bënin doktrinat e sistemit të lehta për tu kuptuar. Megjithatë Trinitia mbetet mister, pasi e tejkalon imagjinatën dhe përvojën tonë. Askush nuk do t’i kishe vajtur në mëndje të hamendësonte një koncept se ai i Perëndisë tonë në tre persona. Doktrina e trinisë nuk është themeluar nga spekullime të thjeshta, ajo na është zbuluar nëpërmjet Fjalës së Perëndisë.

Çfarë na zbulon atëhere Fjala e Perëndisë rreth doktrinës së Trinisë?

NĂ« DhjatĂ«n e VjetĂ«r, PerĂ«ndia pĂ«rdorte pĂ«remra dhe emra nĂ« shumĂ«s pĂ«r t’iu referuar vetes. “Pastaj PerĂ«ndia tha: ‘ta bĂ«jmĂ« njeriun sipas shĂ«mbĂ«lltyrĂ«s sonĂ« dhe nĂ« ngjasim me Ne’….” (Zanafilla 1:26) dhe “… tĂ« zbresim, pra, atje poshtĂ« dhe tĂ« ngatĂ«rrojmĂ« gjuhĂ«n e tyre” (Zanafilla 11:7).

Dhjata e VjetĂ«r bĂ«n gjithashtu dallimin midis Atit, Birit dhe FrymĂ«s sĂ« ShenjtĂ«. “..qysh nĂ« fillim nuk fola nĂ« fshetĂ«si: kur kĂ«to fakte ndodhnin, unĂ« isha atje. Dhe tani Zoti PerĂ«ndi, dhe Fryma e Tij mĂ« kanĂ« dĂ«rguar. KĂ«shtu thotĂ« ZOTI, ShpĂ«ngimtari yt….” (Isaia 48: 16,17)

Doktrina e trinisë shtjellohet më qartë në Dhiatën e Re ku mësohet se ekzistojnë tre persona që njihen si Perëndi.

Ati njihet si PerĂ«ndi. (Gjoni 6:27; Rom 1:7; Gal 1:1) “Pali, apostull jo nga njerzit, as me anĂ« tĂ« njeriut, por nĂ«pĂ«rmjet Jezu Krishtit dhe PerĂ«ndisĂ« Atit, qĂ« e rinjgjalli prej se vdekurish.” (Gal 1:1) [19]

Biri njihet si Perëndi përmes karakteristikave të veta të brëndshme të cilat përshkruajnë mënyrat e veçanta në të cilat Ai ekziston dhe vepron.

  1. Jezusi Ă«shtĂ« i pĂ«rjetshĂ«m. (Gjoni 8:58; 17:5,24; Kol 1:15; Gjoni 1:1) Profeti Mikea flet mbi ekzistencĂ«n e pĂ«rjetshme tĂ« Jezusit. “Por ti, o Betlehem Efratah, megjithĂ«se je i vogĂ«l midis mijĂ«rave tĂ« JudĂ«s, nga ti do tĂ« dalĂ« pĂ«r mua Ai qĂ« do tĂ« jetĂ« sundues nĂ« Izrael, origjinat e tĂ« cilit janĂ« nga kohĂ«rat e lashta, nga ditĂ«t e pĂ«rjetĂ«sisĂ«.” (Mikea 5:2) Jezusi ka ekzistuar qĂ« nĂ« kohĂ«rat e vjetra, qĂ« nga pĂ«rjetĂ«sia. Ai ekzistonte pĂ«rpara kohĂ«rave dhe kurrĂ« nuk do tĂ« pushojĂ« sĂ« ekzistuari.
  2. Jezusi Ă«shtĂ« i kudogjendshĂ«m. (Mat 18:20; 28:20; Gjoni 3:13; Efs 1:23)Krishti tha kĂ«shtu pĂ«r veten: “Askush nuk u ngjit nĂ« qiell, pĂ«rveç Atij qĂ« zbriti nga qielli, pra, Birit tĂ« njeriut qĂ« Ă«shtĂ« nĂ« qiell” (Gjoni3:13). Jezusi ishte mbi tokĂ« e megjithatĂ«, nĂ« tĂ« njĂ«jtĂ«n kohĂ« gjĂ«ndej nĂ« parajsĂ«.
  3. Jezusi di gjithçka. (Luka 6:8; 11:17, Mat 24,25; Gjoni 16:30; 21:17; Kol 2:3) Apostulli Pal shkruan: “..Krishti, ku janĂ« fshehur tĂ« gjitha thesaret e diturisĂ« dhe tĂ« njohjes” (Kol 2:3).
  4. Jezusi Ă«shtĂ« i gjithfuqishĂ«m. (Mat 9:11-25; 21:29; 28:18; Marku 5:11-15; Luka 4:38; Gjoni 5:19) NĂ« librin e Hebrenjve Ai Ă«shtĂ« “duke i mbajtur tĂ« gjitha me fjalĂ«n e fuqisĂ« sĂ« Tij…” (Heb 1:3).
  5. Premtimet e Jezusit dhe personi i Tij janĂ« tĂ« pandryshueshĂ«m. “Krishti Ă«shtĂ« i njĂ«jtĂ« dje, sot e pĂ«rjetĂ«” (Heb 13:8).

Biri, jo vetĂ«m qĂ« njihet nga atributet e Tij tĂ« shenjta, por gjithashtu deklarohet PerĂ«ndi. NĂ« librin e Hebrenjve, PerĂ«ndia AtĂ« po i flet Birit tĂ« Tij: “Froni yt, o PerĂ«ndi, Ă«shtĂ« nĂ« shekuj tĂ« tĂ« shekujve…” (Heb 1:8). NdĂ«rsa tek Isaia 9:5 Jezusi quhet “KĂ«shilltar i admirueshĂ«m, PerĂ«ndi i fuqishĂ«m…”. [20]

Fryma e ShenjtĂ« gjithashtu njihet si PerĂ«ndi. NĂ« librin e Veprave apostulli PjetĂ«r i tha njĂ« burri tĂ« quajtur Anania: “…pse Satani ta mbushi zĂ«mrĂ«n qĂ« tĂ« gĂ«njesh FrymĂ«n e ShenjtĂ«…?” MĂ« vonĂ« i thotĂ«: “…ti nuk ke gĂ«njyer njerzit, por PerĂ«ndinĂ«!” (Veprat 5:3-4). Fryma e ShenjtĂ« nuk Ă«shtĂ« thjesht njĂ« ndikim ose njĂ« fuqi, por njĂ« person. Ai Ă«shtĂ« njĂ« person me itelekt, (1Kor 2:11), me emocione (Rom 15:30; Efs 4:30) dhe vullnet (1Kor 12:11).

Fryma e Shenjtë gjithashtu njihet si Perëndi përmes cilësive të Veta të brëndshme që edhe përshkruajnë mënyrat e veçanta në të cilat Ai ekziston dhe vepron.

Fryma e ShenjtĂ« Ă«shtĂ« i dallueshĂ«m prej Atit dhe Birit. “Por, kur tĂ« vijĂ« NgushĂ«lluesi, qĂ« do t’ju dĂ«rgoj prej Atit, Fryma e sĂ« vĂ«rtetĂ«s, qĂ« del nga Ati im…” (Gjoni 15:26).

Fjala e Perëndisë na zbulon se ka vetëm një Perëndi. E megjithatë ekzistojnë tre Person që njihen si Perëndi. Të tre janë të bashkë përjetshëm dhe bashkë-barabartë. Një përkufizim i thjeshtë i trinitisë së Perëndisë thotë se ka vetëm një Perëndi të gjallë e të vërtetë, një në esencë, që ekziston përjetësisht në tre persona, Atë Bir dhe Fryma e Shenjtë (Mat 28:19; 2Kor 13:14).

Ata që përpiqen ta çkoklavisin këtë mister i njgjasojnë djalit të vogël i cili po gërmonte një gropë në rërë për të futur aty oqeanin. Perëndia është një qënie që qëndron përmbi të kuptuarit njerzor dhe atë që njohi pëe Të e dimë sepse Ai ka zgjedhur të na shfaqë. A mund të pretendojmë të kuptojmë me të vërtetë një qënie i cili ka krijuar kohën, hapsirën dhe energjinë, të cilat përmbajnë Universin?A mund ta kuptojmë një qënie që vetëkziston pa kurrfarë nevoje të jashtme?

Neve na duhet ujë, ushqim, veshmbathje dhe strehë që të jetojmë, pa përmendur oksigjenin. Gjithësesi Perëndia nuk ka nevojë për gjë. Ai nuk ka nevojë për kohë, hapësirë apo energji, sepse qëndron përmbi kohën dhe energjinë duke ekzistuar përmes fuqisë së Tij. Ai nuk ka nevojë për njeriun, sepse tashme ka një miqësi të përsosur me Vetveten, Atin Birin dhe Frymen e Shenjtë.

Megjithëse nuk ka një analogji të përsosur në përvojën njerzore që të shpjegojë ose të ilustrojë doktrinën e trinisë, mua më ka ardhur në ndihmë mendimi se të tre personat e trinitisë janë të njgjashëm me tre dimensonet e hapsirës. Hapsira ka gjerësi, lartësi dhe thellësi. Nëse njëra prej tyre mungon, hapësira nuk ekziston. Të tria dimensionet janë hapsirë. Ka vetëm një hapsirë në tre dimensione. Ati, Biri, dhe Fryma e Shenjtë janë e njëjta esencë e megjithatë të dallueshëm nga njëri tjetri. [22]