jump to navigation

Një herë në Krishtin në Krishtin përgjithmonë

Postuar tek: Një herë në Krishtin në Krishtin përgjithmonë

NJË HERË
NË KRISHTIN,
NË KRISHTIN
PËRGJITHMONË

«Më shumë se 100 arsye biblike
pse një besimtar i vërtetë nuk mund ta humbasë shpëtimin»

William MacDonald

Kush mund ta ndajë shpirtin tonë
Nga Krishti lidhur me t’përjetshme lidhje?
Një herë në Të, në Të përgjithmonë,
Kjo është e përjetshmja besëlidhje.
Askush s’do të rrëmbejë, askush s’do të rrëmbejë,
Nga t’Shpëtimtarit duar t’fuqishme!
– JOHN KENT

Përmbajtja

1. Një herë në Krishtin në Krishtin përgjithmonë
2. Nuk do të humbasin kurrë
3. Me anë të hirit, nëpërmjet besimit
4. Siguria e besimtarit te Romakëve 8
5. Shumë më tepër
6. Fryma e sigurisë
7. Në Krishtin
8. Gjymtyrë të Trupit
9. Jetë e përjetshme apo jo e përjetshme
10. Aftësi apo kryerje
11. Siguri apo pasiguri?
12. Mohues besimi apo i larguar Pjesa 1
13. Mohues besimi apo të larguar Pjesa 2
14. Deklarim apo zotërim? Pjesa 1
15. Deklarim apo zotërim? Pjesa 2
16. Ligj apo hir?
17. Përbashkësi apo marrëdhënie?
18. Shpëtim apo dishepullim?
19. Fryte apo shpëtim?
20. Vazhdimësi apo ruajtje?
21. Rastësi apo zakon?
22. Përmirësim apo rilindje?
23. Kusht apo cilësi?
23. Çlirim i përkohshëm apo shpëtim i përjetshëm?
25. Vdekje e mirëfilltë apo vdekje e figurshme?
26. Shpërblim apo shkatërrim?
27. Fitimtarë apo të mundur?
28. Kontekst apo preteks?
29. Pozitë apo praktikë?
30. I mashtruar apo i mallkuar?
31. Ndëshkim apo shkatërrim?
32. Pjesë të tjera që përdoren për të mbështetur shpëtimin e kushtëzuar
33. Cila është përgjigjja?