jump to navigation

Kundërshto Djallin

Postuar tek: Kundërshto Djallin

Kundërshto Djallin

Një studim
i luftës shpirtërore
të besimtarëve
me Satanin

Titulli i origjinalit: Resist the Devil (i botuar nga Grace Baptist Mission)
Nga: Thomas Brooks
PĂ«rkthyes: Holger Dashi
Boton: Kisha Ungjillore , Korç

PĂ«rmbajtja

Kreu 1 Kreu 8 Kreu 15
Kreu 2 Kreu 9 Kreu 16
Kreu 3 Kreu 10 Kreu 17
Kreu 4 Kreu 11 Kreu 18
Kreu 5 Kreu 12 Kreu 19
Kreu 6 Kreu 13
Kreu 7 Kreu 14