jump to navigation

TË LINDUR SËRISHT

Postuar tek: Të Lindur Sërisht më: 09, 18, 2010

TË LINDUR SËRISHT

Origjinali: The New Birth
Autori: Mike Brown
Përkthyesi: Holger Dashi
Shtyp: Misioni Ungjillor, Angli
Boton: Kisha Ungjillore, Korçë

Përmbajtja


Nëse këto fjalë ju kanë shtyrë të mendoni mbi problemet e shpirtit, ju ftojme të na shkruani, dhe do të na vijë mirë t’ju ndimojmë.

Albanian Evangelical Mission
29 Bridge Street, Penybryn, Wrexham LL13 7HP,
Britania e Madhe.
email: office [©] aemission.org (Shënim)