jump to navigation

I mashtruar apo i mallkuar?

Postuar tek: Një herë në Krishtin në Krishtin përgjithmonë

A mund të mashtrohet një i krishterë i rilindur? Sigurisht që po. Ka disa paralajmërime për mashtrimin që i drejtohen popullit të Perëndisë. Po a thuhet se nëse një shenjtor mashtrohet, ai dënohet përjetësisht ose mallkohet? Sigurisht që jo.

BesimtarĂ«t kanĂ« prirjen tĂ« jenĂ« naivĂ«. Ndoshta pĂ«r shkak tĂ« theksimit qĂ« Bibla i bĂ«n besimit, ata harrojnĂ« se besimi kĂ«rkon prova tĂ« sigurta dhe se kĂ«to prova gjenden nĂ« FjalĂ«n e PerĂ«ndisĂ«. Ne nuk duhet tĂ« besojmĂ« çdo erĂ« doktrine e as nuk duhet tĂ« pranojmĂ« çdo trill fetar. Me pĂ«rdorimin e gjerĂ« tĂ« televizorit, njerĂ«zit janĂ« mĂ« tĂ« hapur ndaj mashtrimit. Filmat vizatimorĂ« tĂ« kompjuterizuar mund tĂ« krijojnĂ« situata shumĂ« tĂ« ngjashme me jetĂ«n, madje mund tĂ« krijojnĂ« edhe “mrekulli”. Ă‹shtĂ« e vĂ«shtirĂ« tĂ« dallosh vijĂ«n ndarĂ«se mes realitetit dhe imagjinares.

Jezusi i paralajmëroi dishepujt e Tij për ardhjen e shumë mësuesve të rremë:

Dhe Jezusi duke u pĂ«rgjigjur u tha atyre: «Ruhuni se mos ju mashtron ndokush! Sepse shumĂ« do tĂ« vijnĂ« nĂ« emrin tim, duke thĂ«nĂ«: “UnĂ« jam Krishti” dhe do tĂ« mashtrojnĂ« shumĂ« njerĂ«z… Dhe do tĂ« dalin shumĂ« profetĂ« tĂ« rremĂ«, dhe do tĂ« mashtrojnĂ« shumĂ« njerĂ«z. Dhe, duke qenĂ« se paudhĂ«sia do tĂ« shumohet, shumĂ«kujt do t’i ftohet dashuria; por ai qĂ« do tĂ« ngulmojĂ« deri nĂ« fund do tĂ« shpĂ«tohet… AtĂ«herĂ«, nĂ« qoftĂ« se dikush do t’ju thotĂ«: “Ja, Krishti Ă«shtĂ« kĂ«tu”, ose “Ă‹shtĂ« atje”, mos i besoni. Sepse do tĂ« dalin krishtĂ«r tĂ« rremĂ« dhe profetĂ« tĂ« rremĂ«, dhe do tĂ« bĂ«jnĂ« shenja tĂ« mĂ«dha dhe mrekulli tĂ« tilla aq sa t’i mashtrojnĂ«, po tĂ« ishte e mundur edhe tĂ« zgjedhurit. Ja, unĂ« ju paralajmĂ«rova. Pra, nĂ« qoftĂ« se ju thonĂ«: “Ja, Ă«shtĂ« nĂ« shkretĂ«tirĂ«”, mos shkoni atje: “Ja Ă«shtĂ« nĂ« dhomat e fshehta”, mos u besoni (Mat. 24:4-5, 11-13, 23-26).

Fakti se këto paralajmërime janë para së gjithash për dishepujt hebrenj të Zotit Jezus gjatë kohës së Mundimit, nuk përbën asnjë ndryshim. Fakti është se njerëzit e të gjitha kohërave mund të bëhen pre e mashtrimit. Drejtues fetarë që janë të dërguar të Satanit duken si shërbëtorë të dritës. Ata pretendojnë se marrin profeci prej Perëndisë dhe bëjnë mrekulli për të provuar vërtetësinë e tyre. Dishepujt e pamësuar bien shpejt pre e tyre. Por dishepujt mund të mashtrohen pa e mohuar Krishtin dhe pa e humbur shpëtimin e tyre.

Jam xheloz për ju me xhelozinë e Perëndisë, sepse ju fejova me një burrë, që t’ju nxjerr para Krishtit si virgjëreshë të dëlirë. Por druaj se, ashtu si gjarpëri e mashtroi Evën me dinakërinë e tij, kështu edhe mendja juaj të mos prishet duke u shmangur nga thjeshtësia ndaj Krishtit. Sepse, po të vinte dikush dhe t’ju predikonte një Jezus tjetër, që ne nuk e kemi predikuar, ose, po të merrnit një frymë tjetër që nuk e keni marrë, ose një ungjill tjetër që nuk e keni pranuar, do të duronit fort mirë (1 Kor. 11:2-4).

Korintasit rrezikonin të mashtroheshin. Pali i kishte drejtuar te Krishti dhe donte të gëzohej me ta në Gjykatën e Krishtit. Por mësuesit e rremë kishin depërtuar në bashkësi dhe kërkonin t’i mashtronin, ashtu si gjarpëri kishte mashtruar Evën. Ishte e mundur që ata të humbnin diçka nga përkushtimi i tyre i pastër e me gjithë zemër ndaj Krishtit. Korintasit tregonin një tolerancë të jashtëzakonshme ndaj këtyre apostujve të rremë. Duke përdorur ironinë, Pali i qorton sepse kishin mirëpritur ata që në fakt predikonin një Jezus tjetër, shpërndanin një frymë tjetër dhe shpallnin një ungjill tjetër.

Këtu nuk lihet të kuptohet aspak se korintasit kishin humbur shpëtimin e tyre. Ata ishin mashtruar, por nuk kishin hequr dorë nga Krishti.

Dhe po ju them këtë, që askush të mos ju gënjejë me fjalë joshëse, sepse, edhe pse me trup jam larg jush, me frymën jam bashkë me ju dhe gëzohem duke parë rregullin dhe qëndrueshmërinë e besimit tuaj në Krishtin. Ashtu si e keni marrë Krishtin Jezus, Zotin, ashtu, pra, ecni në të, duke pasur rrënjë dhe duke u ndërtuar në të, dhe duke u forcuar në besim ashtu sikurse ju mësuan, duke mbushulluar në të me falënderim. Tregoni kujdes se mos ndokush ju bën prenë e tij me anë të filozofisë dhe me mashtrime të kota, sipas traditës së njerëzve, sipas elementeve të botës dhe jo sipas Krishtit (Kol. 2:4-8).

Kur kjo pjesĂ« u shkrua, bĂ«heshin pĂ«rpjekje pĂ«r tĂ« pĂ«rzier krishterimin me judaizmin, intelektualizmin, legalizmin dhe misticizmin. Pali i paralajmĂ«ron kolosianĂ«t pĂ«r kĂ«to gabime, ashtu si do tĂ« bĂ«nte çdo pastor sot. Ndryshimi kryesor Ă«shtĂ« se nĂ« listĂ«n e gabimeve, sot mund tĂ« pĂ«rfshinte edhe psikologjinĂ«. Por paralajmĂ«rim pĂ«r mashtrim nuk do tĂ« thotĂ« se viktima mund tĂ« humbasĂ« pĂ«rjetĂ«sisht. Mashtrimi nuk do tĂ« thotĂ« mallkim. Mendo pĂ«r mashtrimin qĂ« ekziston sot nĂ« kishĂ«: teologjia e begatisĂ«, premtimet e shĂ«rimeve, profecitĂ« e rreme dhe “e qeshura e shenjtĂ«”. ShumĂ« besimtarĂ« tĂ« vĂ«rtetĂ« janĂ« mashtruar nga kĂ«to mĂ«sime, por kjo nuk do tĂ« thotĂ« se ata e kanĂ« humbur shpĂ«timin e tyre. Pali nuk po i paralajmĂ«ron kolosianĂ«t pĂ«r humbjen e besimit. Ai gĂ«zohet pĂ«r qĂ«ndrueshmĂ«rinĂ« e besimit tĂ« tyre dhe i inkurajon tĂ« vazhdojnĂ«. Ata e kishin pranuar Zotin Jezu Krisht si ShpĂ«timtar nĂ«pĂ«rmjet besimit (shpĂ«timi); tani ata duhet tĂ« ecnin nĂ« TĂ«, tĂ« ndĂ«rtuar nĂ« besim ashtu siç ishin mĂ«suar (shenjtĂ«rimi). NĂ« pĂ«rkthimin anglisht New Testament in Modern English (Dhiata e Re nĂ« anglishten moderne), J. B. Phillips e parafrazon kĂ«shtu vargun 8 nĂ«:

Kini kujdes se mos ndokush njollosë besimin tuaj me nëpërmjet intelektualizmit apo kotësive që dëgjohen mirë. Gjëra të tilla gjenden në idetë e njeriut sipas natyrës së botës dhe nuk e përfillin Krishtin.

Kjo është e vërtetë. Besimi mund të njolloset. Ai mund të falsifikohet, mund të dobësohet dhe mund të vuajë rënie të përkohshme. Por besimi i vërtetë në Krishtin nuk mohohet.

Por njerëzit e këqij dhe mashtrues do të shkojnë keq e më keq, duke gënjyer dhe duke u gënjyer vetë. Por ti qëndro në ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke e ditur prej kujt i mësove, dhe se që nga fëmijëria i njeh Shkrimet e shenjta, të cilat mund të të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus (2 Tim. 3:13-15).

Apostulli Pal e paralajmĂ«ron Timoteun se nĂ« ditĂ«t e fundit mashtruesit do tĂ« shkojnĂ« keq e mĂ« keq. Nga ana tjetĂ«r, Timoteu duhet tĂ« vazhdojĂ« tĂ« qĂ«ndrojĂ« nĂ« FjalĂ«n e PerĂ«ndisĂ«, nĂ« Shkrimet e Shenjta tĂ« cilat e bĂ«jnĂ« njeriun tĂ« ditur pĂ«r shpĂ«timin me anĂ« tĂ« besimit nĂ« Krishtin. Flitet pĂ«r shpĂ«timin si njĂ« pĂ«rvojĂ« e kaluar qĂ« Timoteu tashmĂ« kishte kaluar. Shprehja “mund tĂ« tĂ« bĂ«jnĂ« tĂ« ditur pĂ«r shpĂ«timin” sigurisht qĂ« nuk do tĂ« thotĂ« se Timoteu nuk ishte i shpĂ«tuar. As nuk do tĂ« thotĂ« se shpĂ«timi i tij varej nga vazhdimĂ«sia e besimit tĂ« tij. Kjo shprehje Ă«shtĂ« thjesht njĂ« pjesĂ« e nĂ«nrenditur pĂ«rcaktore qĂ« tregon se çfarĂ« mund tĂ« bĂ«jnĂ« Shkrimet; kuptimi i saj Ă«shtĂ« “Shkrimet mund tĂ« tĂ« bĂ«jnĂ« tĂ« ditur pĂ«r shpĂ«timin”. Kjo Ă«shtĂ« njĂ« nga fuqitĂ« e FjalĂ«s sĂ« PerĂ«ndisĂ«.