jump to navigation

PĂ«rfundimi

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël

Në përfundim, pasi që kemi peshuar dëshminë, të shumtën nëse jo të gjitha mospërputhjet në dukje, të shtruara nga Shabir Ali, mund të shpjegohen në mënyrë të përshtatshme. Kur vështrojmë mbi 101 mospërputhjet e supozuara ne gjejmë që ato bien në 15 kategori të gjëra ose lloje gabimesh. Ato kategori janë të shënuara në listën e mëposhtme, dhe secila shpjegon në një fjali gabimet mbrapa mospërputhjeve të Shabirit. Nëpër secilën kategori është një numër që na informon sesa herë ai mund të fajësohej për secilën kategori. Ju do të vini re që kur i mbledhni të gjitha ato dalin më shumë se 101. Arsyeja është që, ashtu siç mund ta keni vënë re tashmë, Shabiri shumë herë bën më tepër se një gabim në një pyetje të bërë.

Kategoritë e gabimeve të treguara nga Shabiri në broshurën e tij:

- ka keqkuptuar kontekstin historik – 25 herë.

- ka keqkuptuar tekstin - 15 herë.

- ka keqkuptuar përdorimin e hebraishtes -13 herë.

- tekstet janë të pajtueshme nëse u kushtohet më tepër vëmendje -13 herë.

- ka keqkuptuar qëllimin e autorit -12 herë.

- ishin thjesht gabime të kopjuesit - 9 herë.

- ka keqkuptuar mënyrën sesi Perëndia punon në histori -6 herë.

- ka keqkuptuar përdorimin e greqishtes - 4 herë.

- nuk e ka lexuar tekstin në tërësi - 4 herë.

- ka cituar gabim tekstin - 4 herë.

- ka keqkuptuar formulimin - 3 herë.

- kishte interpretim shumë të fjalëpërfjalshëm -3 herë.

- ka imponuar programin e tij -3 herë.

- ka ngatërruar një incident me një tjetër -1 herë.

- ne tashmë kemi zbuluar një dorëshkrim të hershëm -1 herë.

Duhet të pranohet që ne disa vende kemi ndjekur shpjegimet ose interpretimet që nuk janë të specifikuara në tekst. Kjo është në tërësi e lejueshme, pasi që shpjegimet duhet të jenë thjesht bindëse. është e qartë që autorët e ungjillit shkruajnë nga pikëpamjet e ndryshme, duke shtuar apo lënë detaje të ndryshme. Kjo mund të pritej në tërësi kur katër autorë shkruajnë në mënyrë të pavarur. Larg asaj për të sjellë dyshime në të dhënat e tyre, kjo na jep besueshmëri shtesë, pasi që ato detaje të cilat në fillim duken të ngatërruara mund të zgjidhen me disa mendime, por ato janë edhe të lira nga damka e konflikteve të dukshme, qoftë nga autorët origjinalë ose redaktorëve vijues. Kjo i dëshmon ndershmërisë dhe sinqeritetit të skribëve dhe përkthyesve (judenjë edhe të krishterë). Megjithëse mund të ishte lehtë të ndryshohej ky gabim i njohur, kjo nuk është bërë me qëllim që të mbetemi të vërtetë ndaj dorëshkrimeve. Edhe pse kjo gjë e lë fragmentin të hapur për kriticizëm të cekët, siç e ka treguar Shabir Ali, ky kriticizëm është i llojit të tillë nga i cili ne nuk kemi frikë.

Në broshurën e Shabirit, ai vendos dy vargje në fund të secilës faqe. Do të dukej e përshtatshme që ne t’i jepnim një përgjigje këtyre citimeve, të cilat janë:

1. ”PerĂ«ndia nuk Ă«shtĂ« PerĂ«ndi trazimi…” (1Korintasit 14:33)

E vĂ«rtetĂ«, PerĂ«ndia nuk Ă«shtĂ« PerĂ«ndi trazimi. Ka shumĂ« pak gjĂ«ra qĂ« janĂ« ngatĂ«rruese nĂ« BibĂ«l. Kur ne i kuptojmĂ« tĂ« gjitha leximet origjinale dhe kontekstin pas tyre, ngatĂ«rrimi praktikisht zhduket. Sigurisht qĂ« ne kemi nevojĂ« pĂ«r shkollim qĂ« tĂ« kuptojmĂ« gjithçka aty, pasi qĂ« jemi 2000 – 3500 vjet dhe njĂ« pĂ«rkthim larg dĂ«gjuesve origjinal. Por kjo nuk Ă«shtĂ« e pazakonshme pĂ«r Kuranin. NĂ« tĂ« parin (dhe tĂ« dhjetin) lexim tĂ« Kuranit janĂ« shumĂ« gjĂ«ra tĂ« cilat s”janĂ« tĂ« qarta. Le tĂ« marrim letrat misterioze nĂ« fillim tĂ« surĂ«s. Duket sikur pas 1400 vjetĂ«ve tĂ« shkollimit, njerĂ«zit mund vetĂ«m tĂ« marrin me mend tĂ« mirĂ«n se pĂ«r çfarĂ« duhet tĂ« jenĂ« nĂ« tokĂ«. Ose tĂ« marrim shumĂ« nga karakteret biblike historitĂ« e tĂ« cilĂ«ve nuk ecin paralel me BiblĂ«n por duket sikur e kanĂ« origjinĂ«n nĂ« shekullin e dytĂ« tĂ« shkrimeve talmudike apokrife. Ky nĂ« fakt Ă«shtĂ« ngatĂ«rrim. MegjithatĂ«, Ă«shtĂ« ky shkaku qĂ« ne mund tĂ« shkojmĂ« tek konteksti historik i kĂ«tyre shkrimeve qĂ« ne i dimĂ« tashmĂ« qĂ« ato nuk mund tĂ« kenĂ« qenĂ« tĂ« dhĂ«na nga PerĂ«ndia, por ishin krijuar me anĂ« tĂ« njerĂ«zve, shekuj pas pasi zbulesa e mirĂ«filltĂ« e PerĂ«ndisĂ« tĂ« kanunizohej, Ă«shtĂ« pĂ«r shkak se ne mund tĂ« shkojmĂ« tek konteksti historik i atyre shkrimeve.

2. “…çdo shtĂ«pi e pĂ«rçarĂ« nĂ« vetvete rrĂ«zohet” (Luka 11:17)

Bibla nuk është e përçarë në vetvete. Jezusi po fliste për një përçarje të madhe, p.sh. Satani duke shkatërruar demonët e tij. Kjo gjë është shumë larg nga Bibla. Një libër i cili është katër herë më i madh se Kurani, problemet e mbetura të së cilës mund të numërohen në gishtat e dorës dhe të këmbës, me 99,999% harmoni! Kjo është vërtetë e pazakonshme! Ne përfundojmë me dy citime tona:

” I pari qĂ« mbron çështjen tĂ« duket sikur ka tĂ« drejtĂ«; por pastaj vjen tjetri dhe e shqyrton” (FjalĂ«t e Urta 18:17)

“…sikurse ju ka shkruar vĂ«llai ynĂ« i dashur Pal, sipas diturisĂ« qĂ« iu dha… nĂ« tĂ« gjitha lerat e tij, ku flet pĂ«r kĂ«to gjĂ«ra. NĂ« to ka disa gjĂ«ra tĂ« vĂ«shtira pĂ«r t”u kuptuar, tĂ« cilat tĂ« paditurit dhe tĂ« paqĂ«ndrueshmit i shtrembĂ«rojnĂ«, sikurse bĂ«jnĂ« me Shkrimet e tjera, pĂ«r pĂ«rhumbjen e tyre.” (2Pjetri 3:15-16)