jump to navigation

Mospërputhjet në Bibël

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël më: 04, 17, 2008

“I pari që mbron çështjen
të duket sikur ka të drejtë;
por pastaj vjen tjetri
dhe e shqyrton” (Fjalët e Urta 18:17)”

nga
Jay Smith, Alex Chowdhry,
Toby Jepson, James Shaeffer

Përmbajtja

Parathënie

Akuzimi për mospërputhjet

Përkufizimi i zbulesës

Përkufizimi i frymëzimit

Kurani i jep autoritet Biblës

Perëndia nuk e ndryshon Fjalën e Tij

Analiza e mospërputhjeve

Njëqind e një pyetje – Njëqind e një përgjigje

01. Kush e nxiti Davidin: Perëndia apo Satani?

02. Numri i popullsisë: 800.000 apo 1.100.000?

03. Sa luftëtarë: 500,000 apo 470.000?

04. Sa kohë zi buke: 7 apo 3 vjet?

05. Ashaziahu kur u bë mbret: A ishte 22 apo 42 vjet?

06. Jehojakini kur u bë mbret: A ishte 18 apo 8 vjet?

07. Sa sundoi Jehojakimi: 3 muaj apo 3 muaj e 10 ditë?

08. Sa të vrarë: 800 apo 300 njerëz?

09. Kur u soll Arka në Jerusalem: para apo pas filistejve?

10. Noja, nga sa çifte krijesash: 2 apo 7?

11. Sa robër i zuri Davidi: 1700 apo 7000?

12. Sa shtalla i kishte Solomoni: 40.000 apo 4000?

13. Kur vdiq mbreti Baasha: 26 apo 36?

14. Sa mbikëqyrës caktoi Salomoni: 3600 apo 3300?

15. Sa ishte e madhe ena: 2000 apo 3000 bate?

16-21. Sa ishte numri i izraelitëve të liruar nga Babilonia?

22. Sa ishte e madhe asambleja sipas Ezrës dhe Nehemisë?

23. Sa këngëtarë të asamblesë: 200 apo 245?

24. Nëna e Abijahut ishte: Mikaja apo Maaka?

25. Jozueu e pushtoi apo jo Jerusalemin?

26. Si ishte emri i babait të Jozefit: Jakobi apo Eli?

27. A rrjedh Jezusi nga Solomoni apo Natani?

28. A ishte Jekonia apo Neri babai i Salatielit?

29. Cili bir i Zorobabelit ishte paraardhës i Krishtit?

30. A ishte Jorami apo Amatsiahu i ati i Ozias?

31. A ishte Josia apo Jehojakimi i ati i Jekoniahut?

32. A ishin 14 apo 13 breza nga mërgimi në Babiloni deri tek Krishti?

33. Kush ishte i ati i Selës: Kainani apo Arpakshadi?

34. Gjon pagëzori ishte apo nuk ishte Elija që do të vinte?

35. A do të trashëgonte Jezusi fronin e Davidit apo jo?

36. Jezusi kalëroi mbi një kërriç apo mbi një gomare?

37. Si e kupton Pjetri natyrën e Jezusit: nga qielli apo vëllai?

38. Ku e takoi Jezusi Pjetrin: Galile apo Jordan?

39. Kur Jezusi e takoi Jairin, vajza e tij: kishte vdekur apo po vdiste?

40. Jezusi i lejoi apo jo dishepujt të kenë shkopinj?

41. Herodi mendonte për Jezusin se është apo jo Gjon Pagëzori?

42. A e njohu Gjon Pagëzori Jezusin apo s’e njohu para pagëzimit?

43. A e njohu Gjon Pagëzori Jezusin apo s’e njohu atë pas pagëzimit?

44. A është apo jo e vërtetë vetëdëshmia e Jezusit?

45. Kur e pastroi Jezusi tempullin?

46. Kur u tha pema që Jezuzi e mallkoi?

47. Sa iu afrua Juda Jezusit per ta puthur?

48. Sa herë këndoi gjeli para se Pjetri ta mohonte Jezusin?

49. Jezusi e mbarti apo jo kryqin e tij?

50. Kur vdiq Jezusi: pas apo para se ndahet perdja?

51. Si u fliste Jezusi dishepujve: haptazi apo fshehtas?

52. Ku ishte Jezusi në orën e 6 të kryqëzimit: në kryq apo gjykatë?

53. Hajdutët e kryqëzuar e përqeshën apo jo Jezusin?

54. Kur shkoi Jezusi në parajsë?

55. Ata që ishin me Palin në Damask: dëgjuan apo jo?

56. A ranë apo jo shoqëruesit e Palit përtokë?

57. Në cilat momente Pali mori instruksione nga zëri?

58. A vdiqën 24,000 izraelitë nga fatkeqësia apo 23,000?

59. Sa veta nga shtëpia e Jakobit ishin: 70 apo 75?

60. Ku shkuan parat e Judës: për arë apo Tempull?

61. Si u vetëvra Juda apostull?

62. Për cilat shkaqe u quajt “Ara e gjaku”?

63. Si mund të ekuivalizohet shpengimi?

64. A është Shkrimi i dobishëm apo jo?

65. Cilat janë formulimet në kryq?

66. Kush dëshironte ta vriste Gj. Pagëzorin?

67. Si quhej dishepulli i 10-të i Jezusit: Tade apo Juda?

68. Si ishte emri i tagrambledhësit: Mate apo Levi?

69. Kur u kryqëzua Jezusi: pas ose para Pashkës?

70. A është lutur Jezusi kundër kryqëzimit apo jo?

71. Sa herë u largua Jezusi për t’u lutur: 1 apo 3 herë?

72. A u lut Jezusi me fjalë të njëjta apo?

73. Çka tha cenurioni për Jezusin?

74. Në cilën gjuhë u lut Krishti në kryq?

75. Cilat ishin fjalët e fundit të Jezusit?

76. Kush erdhi te Jezusi për shërbëtorin e centurionit?

77. Kur vdiq Adami?

78. A tha Zoti se njeriu do të jetojë vetëm 120 vjet apo si?

79. Vetëm Jezusi u ngrit në qiell apo edhe kush tjetër?

80. Si quhej kryeprifti: Abiathar apo Ahimelek?

81. Kur u vendosëne erëzat tek varri i Jezusit?

82. Kur u blenë erëzat: pas apo para të Shtunës?

83. Në çfarë kohe gratë po e vizitonin varrin e Jezusit?

84. Për cilat arsye të mundshme shkuan gratë te varri?

85. Çfarë ndodhi me gurin kur mbërriten gratë?

86. Pse njësoj nuk u tregohet atyre grave për trupin e Jezusit?

87. Pas cilës vizitë M. Magdalena sheh Jezusin?

88. Ku duhet ta prisnin dishepujt Jezusin e ringjallur?

89. Kur u kthyen dishepujt në Galile: menjëherë apo pas 40 ditëve?

90. Kujt iu shit Jozefi: ismaelitëve apo Potifarit?

91. Kush e solli Jozefin në Egjipt?

92. A e ndërron mendjen Perëndia apo jo?

93. Si u shndërrua uji në gjak?

94. Goliatin e vrau: Davidi apo Elhanani?

95. Sauli a u vetëvra apo këtë e bëri amalikasi?

96. A mëkatojnë të gjithë njerëzit apo jo?

97. A duhet t’i mbajmë barrët e njërit-tjetrit apo jo?

98. A iu shfaq Jezusi të 12 apo 11 dishepujve?

99. Ku shkoi Jezusi menjëherë pas pagëzimit?

100. Jozefi e paraqiti Jezusin në tempull apo?

101. Jezusi eci mbi ujë: dishepujt e adhuruan apo u befasuan?

Përfundimi

Bibliografia


©copyright përdorur me lejen e Shtëpisë Botuese Tenda.
Të gjitha të drejtat e këtij botimi për gjuhën shqipe i mban Shtëpia Botuese TENDA, andaj ndalohet me ligj shumëzimi dhe fotokopjimi si dhe përdorimi i paautorizuar i këtij libri, si tërësi apo pjesë e tij, pa lejen paraprake të botuesit!