jump to navigation

26. Si ishte emri i babait të Jozefit: Jakobi apo Eli?

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël më: 03, 10, 2009

A ishte Jakobi (Mateu 1:16) apo Eli (Luka 3:23) i ati i Jozefit, burrit të Marisë?

(Kategoria: Është keqkuptuar përdorimi i hebraishtes)

Përgjigja e kësaj pyetje është e thjeshtë por kërkon pak sqarim. Shumë dijetarë sot pajtohen që Mateu jep gjenealogjinë e Jozefit dhe Luka jep atë të Marisë, duke e bërë Jakobin, babain e Jozefit dhe Elin, babain e Marisë. Kjo tregohet nga dy mënyrat e të treguarit të lindjes së virgjër. Mateu 1:18-25 tregon historinë vetëm nga këndvështrimi i Jozefit, ndërsa tek Luka 1:26-56 kjo është treguar tërësisht nga këndvështrimi i Marisë.

NjĂ« pyetje logjike pĂ«r ta bĂ«rĂ« Ă«shtĂ« kjo: pse Ă«shtĂ« pĂ«rmendur Jozefi nĂ« tĂ« dy gjenealogjitĂ«? PĂ«rgjigja sĂ«rish Ă«shtĂ« e thjeshtĂ«. Luka ndjek nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« pĂ«rpiktĂ« traditĂ«n e hebrenjve duke pĂ«rmendur vetĂ«m meshkujt. PĂ«r kĂ«tĂ« arsye Maria paraqitet me emrin e burrit tĂ« saj. Ky kuptim mbĂ«shtetet qartĂ« nga dy lloje dĂ«shmish. NĂ« llojin e parĂ«, çdo emĂ«r nĂ« tekstin grek tĂ« gjenealogjisĂ« sĂ« LukĂ«s, me pĂ«rjashtim tĂ« Jozefit, Ă«shtĂ« paraprirĂ« me njĂ« nyjĂ« tĂ« shquar (shembull, ‘i’ Elit, ‘i’ Mathatit).

Edhe pse nuk është evidente në përkthimet angleze, kjo do t’i prekte të gjithë ata që lexojnë në greqisht, të cilët do të kuptonin që ai ishte duke kërkuar prejardhjen e gruas së Jozefit, edhe pse emri i saj nuk është përdorur. Lloji i dytë i dëshmisë është Talmudi i Jerusalemit, një burim hebraik. Ky libër pranon që gjenealogjija duhet të jetë ajo e Marisë, duke ju referuar asaj si vajzës së Elit (Hagigah 2:4) (Fruchtenbaum 1993:10-13).

Share|