jump to navigation

28. A ishte Jekonia apo Neri babai i Salatielit?

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël më: 10, 20, 2010

A ishte Jekonia (Mateu 1:12) apo Neri (Luka 3:27) babai i Salatielit?

(Kategoria: Është keqkuptuar përdorimi i hebraishtes)

Sërish, ky problem zhduket kur kuptohet që janë dhënë dy gjenealogji nga Davidi deri tek Jezusi, ajo e Marisë dhe ajo e Jozefit (shiko nr.26) Dy gjenealogji të ndryshme përmendin dy njerëz të ndryshëm me emrin Salatiel, një emër i zakonshëm hebre. Për këtë arsye nuk është e e habitshme nëse e pranojmë që ata të dy kishin etër të ndryshëm!.

Share|