jump to navigation

A ishte Josia apo Jehojakimi i ati i Jekoniahut?

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël më: 03, 2, 2011

A ishte Josia (Mateu 1:11) apo Jehojakimi (1Kronikave 3:16) i ati i Jekoniahut?

(Kategoria: Është keqkuptuar përdorimi i hebraishtes)

Kjo pyetje është tërësisht e njëjtë me nr.30. Jehojakimi ishte i ati i Jekoniahut dhe Josia ishte gjyshi i tij. Kjo është plotësisht e pranueshme dhe rezulton nga përmbledhja estetike e gjenealogjisë, dhe jo nga ndonjë gabim.

Share|