jump to navigation

23. Sa këngëtarë të asamblesë: 200 apo 245?

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël më: 03, 10, 2009

A ishin 200 këngëtarë (Ezra 2:65) apo 245 këngëtarë (Nehemia 7:6) që shoqëruan asamblenë?

(Kategoria: Është gabim i kopjuesit)

Ashtu si pyetja numër 7, edhe ky rast është gabim i kopjuesit, ku shkruesi i cili kopjonte numrat në të dhënat e Ezrës e rrumbullaksoi shifrën nga 245 në 200.

Share|