jump to navigation

10. Noja, nga sa çifte krijesash: 2 apo 7?

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël më: 06, 7, 2008

A duhej Noja tĂ« sillte nga dy çifte tĂ« tĂ« gjitha krijesave tĂ« gjalla (Zbulesa 6:19-20), apo duhej tĂ« sillte 7 çifte tĂ« “kafshĂ«ve tĂ« pastra” (Zanafilla 7:2; shikoni gjithashtu Zanafilla 7:8,9)?

(Kategoria: Teksti është cituar gabimisht)

Kjo Ă«shtĂ« vĂ«rtetĂ« njĂ« pyetje e çuditshme pĂ«r t’u bĂ«rĂ«. Ă‹shtĂ« e qartĂ« qĂ« Shabiri e ka cituar gabimisht tekstin e ZanafillĂ«s nĂ« kapitullin e gjashtĂ«, qĂ« nuk pĂ«rmend fare “kafshĂ«t e pastra” nĂ« shĂ«nimet e saj, ndĂ«rsa kapitulli i 7-tĂ« veçanĂ«risht bĂ«n ndarjen midis kafshĂ«ve tĂ« pastra dhe tĂ« papastra. Zanafilla 7:2 thotĂ« qĂ« Noeu duhet tĂ« sillte 7 çifte tĂ« kafshĂ«ve tĂ« “pastra” dhe 2 çifte tĂ« çdo lloji tĂ« kafshĂ«ve tĂ« “papastra”. Pse Shabiri nĂ« sfidĂ«n e tij nuk pĂ«rmend pjesĂ«n e dytĂ« tĂ« kĂ«tij vargu qĂ« specifikon dy çifte? Ă«shtĂ« e qartĂ« qĂ« nuk ka mospĂ«rputhje midis kĂ«tyre dy tĂ« dhĂ«nave. Problemi Ă«shtĂ« faktikisht vet pyetja nĂ« fjalĂ«.

Shabiri përpiqet të mbështesë argumentin e tij duke përmendur që vargu 8 dhe 9 i kapitullit të 7-të provojnë se vetëm dy çifte hynë në arkë. Mirëpo këto dy vargje nuk flasin asgjë në lidhje me hyrjen e dy çifteve në arkë. Ato tregojnë thjesht që ishin çiftet e kafshëve të pastra dhe të papastra si dhe krijesat dhe zogjët e ndryshëm që hynë në arkë. Arsyeja për përfshirjen e shtatë nga lloji i kafshëve të pastërta është plotësisht e qartë: ato do të përdoreshin për adhurimin flijimor pasi që përmbytja të tërhiqej (ashtu siç edhe ndoshi, sipas Zanafillës 8:20). është e qartë se po të kishte vetëm dy nga çdo lloj i këtyre kafshëve të pastërta, ato do të shuheshin duke u sakrifikuar në altar. Por në rastin e kafshëve të papasta dhe zogjëve, një çift do të mjaftonte, sepse ato nuk ishin të nevojshme për flijimin e gjakut. (Archer 1982:81-82).

Share|