jump to navigation

14. Sa mbikëqyrës caktoi Salomoni: 3600 apo 3300?

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël më: 12, 21, 2008

A caktoi Salomoni 3,600 mbikëqyrës (2 Kronikave 2:2) për punën e ndërtimit të tempullit, apo vetëm 3,300 (1 Mbretërit 5:16)?

(Kategoria: Është keqkuptuar qëllimi i autorit)

Ky nuk është një problem i madh. Zgjidhja më e përshtatshme për këtë është që autori i 2 Kronikave ka përfshirë 300 burra të cilët kanë qënë të zgjedhur si rezervist që të zenë vendin e atyre mbikëqyrësve që do të sëmureshin apo të atyre që kishin vdekur, ndërsa autori i fragmentit tek 1 Mbretërit 5:16 përfshinë vetëm forcën mbikëqyrëse. Brenda një grupi të madh prej 3,300 personash, sëmundja dhe vdekjet me siguri kanë ndodhur, duke kërkuar kështu rezervistë që do të thirreshin kur të shfaqej nevoja. (Drita e Jetës II 1992:192).

Share|