jump to navigation

Hyrje

Postuar tek: Muhamedi Profet

Të gjithë ne kemi diskutime me myslimanët në lidhje me besimet tona të ndryshme. Nëse eksperienca juaj ka qenë si e imja, për të dialoguar në mënyrë të bindshme me një mysliman rreth besimit të tij ju duhet të ngrini pyetje të mprehta në lidhje me krijimin e besimit të tij. Dhe për të folur për këto baza, juve ju është dashur t’u flisni lidhje me atë që e formoi (për sa i përket botës muslimane) për këto besime.

Sipas traditĂ«s muslimane (siç Ă«shtĂ« kundĂ«rshtuar prej evidencave historike dhe shkencore) islami u krijua nga Allahu, por zbulesat e vĂ«rteta dhe finale tĂ« islamit “ranĂ« poshtĂ«” (Nazil) tek njerĂ«zimi me anĂ« tĂ« engjĂ«llit Xhebrail (Gabriel), tek Muhamedi. Muhamedi, prandaj Ă«shtĂ« autoriteti final pĂ«r zbulesĂ«n e Allahut nĂ« tokĂ«.

Vazhdimisht, nĂ«se jemi duke dialoguar me njĂ« mysliman Ă«shte e pakundĂ«rshtueshme qĂ« ne tĂ« nisim me perhapsĂ«sin e besimit tĂ« tyre, Muhamedin. Ă‹shtĂ« ai i cili mban mantelin e “vulĂ«s sĂ« profetĂ«ve”, finali dhe zĂ«dhĂ«nĂ«si i fundit pĂ«r PerĂ«ndinĂ«.

Por ku është prova për një titull të tillë? Cila është diferenca ndërmjet tij dhe të ndonjë njeriu apo mendimtari ose qeveritari i cili erdhi më parë; ose më pas, për këtë arsye? Te Isaia 41:21-23 ne gjejmë një sfidë ndaj atyre të cilët shpallin të kenë ardhur në emër të Zotit,

Isaia shkruan:

“Paraqiteni çështjen tuaj, “thotĂ« Zoti”. Nxirrni pra argumentet tuaja, “thotĂ« Mbreti i Jakobit”, sillni provat tuaja pĂ«r tĂ« na thĂ«nĂ« se çfarĂ« do tĂ« ndodhĂ«. Na thoni se cilat ishin gjĂ«rat e mĂ«parshme, kĂ«shtu qĂ« ne t’i konsiderojmĂ« dhe tĂ« dimĂ« rezultatin final. Ose na shpallni neve gjĂ«rat qĂ« do tĂ« vijnĂ«, na thoni se ç’mbanĂ« e ardhmja, qĂ« tĂ« dimĂ« qĂ« ju jeni perĂ«ndi.”

Ashtu si Isaia në ditët e tij, ne bëjmë të njëjtën sfidë sot, duke u kërkuar myslimanëve të na japin provat për profetërinë e Muhamedit. Le t’i shohim çështjet për argumentin e tyre.