jump to navigation

Kapitulli 1: Libri

Postuar tek: Pse të ndjekësh Jezusin? më: 01, 25, 2010

PĂ«r myslimanĂ«t Kur’ani dhe Hadithi (traditat) janĂ« autoriteti mĂ« i lartĂ«. PĂ«r tĂ« krishterĂ«t, ajo qĂ« bĂ«het qĂ«ndra e burimit tĂ« besimit, Ă«shtĂ« Bibla. Bibla Ă«shtĂ« njĂ« bashkim, ose bibliotekĂ« librash. VetĂ« fjala ‘BibĂ«l’ e ka prejardhjen nga fjala greke ‘biblia’, qĂ« do tĂ« thotĂ« ‘librat’.

Të 66 librat e Biblës janë shkruar nga një numër i caktuar njerëzish të Perëndisë për një periudhë prej 1.500 vitesh, në tre gjuhë të ndryshme. Ata vinin nga fusha të ndryshme të jetës: ishin profetë, mbretër, barinj, peshkatarë, studiues, ushtarë, nëpunës shtetërorë, doktorë dhe misionarë. Ndonëse këta njerëz vinin nga fusha të ndryshme të jetës dhe jetuan në kohë të ndryshme, të gjithë u thirrën nga Perëndia për një qëllim: të shpallin fjalën e tij.

Përveç Biblës, ka edhe shumë libra të tjerë që na tregojnë të vërteta të mëdha, por Bibla ndryshon prej tyre. Ajo nuk na tregon vetëm për ekzistencën e një Perëndie të shenjtë, i cili na krijoi dhe na do të gjithëve, por, gjithashtu, që ne kemi humbur rrugën tonë për tek ai për shkak të mëkatit. Ajo na tregon se si të kthehemi tek Ai dhe të qëndrojmë në praninë e tij përgjithmonë.

Përmbajtja e Biblës

Bibla Ă«shtĂ« e ndarĂ« nĂ« dy pjesĂ«, Dhiata e VjetĂ«r dhe Dhiata e Re. KĂ«to dy pjesĂ« fokusohen nĂ« dy marrĂ«veshje tĂ« mĂ«dha qĂ« bĂ«ri PerĂ«ndia, tĂ« quajtura ‘besĂ«lidhje’: e para me kombin e Izraelit, me ndĂ«rmjetĂ«sinĂ« e Moisiut, dhe e dyta me tĂ« gjithĂ« njerĂ«zimin, nĂ«pĂ«rmjet Jezusit.

Dhiata e Vjetër

Dhiata e Vjetër rregjistron marrëveshjet e Perëndisë me popullin e Izraelit mbi bazën e besëlidhjes që bëri ai me ta nëpërmjet Moisiut. Fillimi flet për krijimin e njeriut, përmbytjen, thirrjen e Abrahamit dhe zgjedhjen e popullit të Izraelit përmes brezit të Isakut dhe Jakobit.

Pas çlirimit të mrekullueshëm të popullit të Izraelit nga skllavëria në Egjipt dhe vendosjes së besëlidhjes dhe ligjit nëpërmjet Moisiut, Dhiata e Vjetër rregjistron historinë e marrëveshjes së Perëndisë me Izraelin. Gjithashtu, na tregon edhe për ngritjet dhe rëniet e këtij kombi, për rebelimin e tyre kundër Perëndisë dhe shumë paralajmërime profetike dhe dënime që Perëndia solli mbi Izraelin. Përgjatë gjithë kësaj shohim edhe një sërë profecish që lidhen me ardhjen e një Shpëtimtari, Mesisë, dhe lidhjes së një besëlidhje të re.

Dhiata e Re

Dhiata e Re është historia e përmbushjes së këtyre profecive dhe besëlidhja e re që Perëndia bëri nëpërmjet Jezusit, i njohur prej miqve myslimanë, përmes Kur’anit, si Al-Mesihu, Isai, apo Ibni Mejreme. Mesazhi i Dhiatës së Re përqëndrohet në shenjtërinë e Perëndisë dhe se si vetë Ai siguroi një rrugë për të shpëtuar njerëzimin nëpërmjet Jezu Krishtit. Ungjilli na prezanton me Shpëtimtarin. Kapitujt e Veprave të Apostujve përshkruajnë përhapjen e ungjillit, lajmit të mirë të shpëtimit. Letrat japin më shumë detaje për bekimet që rrjedhin prej këtij shpëtimi, ndërsa libri i fundit, i quajtur Zbulesa, paraqet pikën kulmore të shpëtimit.

SidoqoftĂ«, disa edhe mund tĂ« pyesin: ‘E gjitha kjo Ă«shtĂ« shkruar kohĂ« mĂ« parĂ«. Si ka ardhur Bibla nĂ« ditĂ«t tona? A Ă«shtĂ« Bibla thelbĂ«sisht po ajo qĂ« u shkrua nga ato duar tĂ« hershme? A jemi tĂ« sigurtĂ« qĂ« asnjĂ« prej shkrimeve origjinale nuk ka humbur? A Ă«shtĂ« shtuar ndonjĂ« gjĂ« qĂ« nuk duhej tĂ« bĂ«nte pjesĂ« nĂ« BibĂ«l? NĂ« kapitujt e mĂ«vonshĂ«m do tĂ« merremi me kĂ«to pyetje dhe me disa tĂ« tjera, tĂ« para nĂ«n dritĂ«n e fakteve tĂ« disponueshme.

Renditja e librave të Biblës

Librat e BiblĂ«s nuk janĂ« renditur sipas kohĂ«s nĂ« tĂ« cilĂ«n ato u shkruan, megjithĂ«se libri i parĂ«, Zanafilla, rregjistron kohĂ«t mĂ« tĂ« hershme dhe Zbulesa, libri i fundit, na tregon pĂ«r kohĂ«t e fundit. SidoqoftĂ«, librat janĂ« renditur sipas tipit, ose stilit letrar. NĂ« DhiatĂ«n e VjetĂ«r pesĂ« librat e parĂ« njihen si ‘librat e ligjit’; nga Jozueu deri tek Esteri, si ‘librat historikë’; nga Jobi deri tek Kantiku i KantikĂ«ve, si ‘shkrimet’, apo ndonjĂ«herĂ« si ‘shkrimet e urta’; nga Isaia deri tek Malakia janĂ« ‘librat profetikë’. NĂ« DhiatĂ«n e Re, katĂ«r librat e parĂ« janĂ« tregime biografike tĂ« jetĂ«s sĂ« Jezusit; Veprat e Apostujve janĂ« njĂ« tregim historik pĂ«r kishĂ«n e hershme. Nga RomakĂ«ve deri tek Juda janĂ« letra, dhe Zbulesa Ă«shtĂ« shkruar nĂ« stilin e njohur si ‘apokaliptik’. NjĂ« listĂ« e 39 librave tĂ« DhiatĂ«s sĂ« VjetĂ«r dhe 27 tĂ« DhiatĂ«s sĂ« Re mund tĂ« gjĂ«nden nĂ« faqen e pĂ«rmbajtjes, nĂ« fillim tĂ« çdo Bible.

Share|