jump to navigation

Ndryshoje Botën me anë të Lutjes

Postuar tek: Ndryshoje Botën me anë të Lutjes më: 12, 20, 2006

Nga
Wesley L. Duewel

Përktheu: Valbona Lulo

Në këtë libër, Dr. Duewel, një ish misionar në Indi, jep premtime specifike Biblike që kanë të bëjnë me rritjen personale, ndërmjetësimin, dhe betejën frymërore. Duke përdorur shembuj të përgjigjeve të lutjeve në misionet e tij, Duewel tregon se si një i Krishterë i zakonshëm mund të përdoret fuqishëm nga Perëndia ndërkohë që lutet për misionarët, politikanët, dhe njerëzit në mbarë botën.

Nga Wesley L. Duewel, 222 faqe,
Botuar në shqip nga H-T Print

Përmbajtja

TITUJT
Hyrje
1. Perëndia dëshiron që ti të lutesh
2. Perëndia po të përgatit korrjen
3. Ti ke nevojë për një fuqi që nuk e imagjinon
4. Një autoritet në dispozicioni Tënd
5. Jezusi lutet për ty
6. Shoku i lutjes jeton në ty
7. Ndihma e engjëjve
8. Me anë të lutjes arrin tek Perëndia
9. Hyrje e lirë
10. Mbreti të ofron çelësat
11. Një zinxhir lutjesh
12. Të mbjellësh me lot
13. Agjërimi forcon lutjen
14. Autoriteti i lutjes
15. Autoriteti i besimit
16. Ti mund të shpartallosh dhe të lidhësh Satanin
17. Lavdërimi yt mund të dëbojë Satanin
18. Premtimi është për ty
19. Elia ishte si ty
20. Perëndia dëshiron që ti t’i përgatisësh rrugën
21. Si të përgatisësh rrugën e Zotit?
22. Të jetosh një rizgjim
23. Vështro lutjen e Jezusit dhe të Palit!
24. Lutja jote do të sjellë fryt në botë
25. Këmëngulja në lutje
26. Si të këmëngulësh në lutje
27. Të luftosh me anë të lutjes
28. Lutja: Një investim
29. Lutje që nuk do të humbasin
30. Koha vetjake në lutje
31. Si të lutesh për një individ
32. Lista lutjesh
33. Si të biesh dakort në lutje