jump to navigation

KAPITULLI 15: AUTORITETI I BESIMIT

Postuar tek: Ndryshoje Botën me anë të Lutjes më: 01, 29, 2011

NĂ« Shkrim, malet janĂ« simbol i forcĂ«s dhe i qĂ«ndrueshmĂ«risĂ«. Ata pĂ«rfaqĂ«sojnĂ« edhe vĂ«shtirĂ«sitĂ« e pakapĂ«rcyeshme. PerĂ«ndia u ka premtuar bijve tĂ« Tij se do t’iu lehtĂ«sojĂ« ecjen duke sheshuar malet. MegjithatĂ« Ai u lĂ« pengesa nĂ« rrugĂ«n e tyre, male qĂ« u pĂ«rket atyre t’i zhvendosin. Pra, nĂ« Shkrim ka dy lloje “malesh”.

Disa male, pra, disa vështirësi, lejohen nga Perëndia për të mirën tënde frymërore, të cilat janë për bekimin tënd. Mund të ngadalësojnë ecjen tënde, por forcojnë besimin tënd, të inkurajojnë që të lutesh dhe të çojnë të këmbëngulësh deri në çastin kur do të vijë përgjigjja e Perëndisë. Malet që Perëndia i lejon janë pengesa të përkohshme. Kur t’i përballosh duke këmbëngulur në lutje, Ai do të të mësojë të fshehta të thella frymërore dhe, nëse nuk do të shkurajohesh, do të korrësh në kohën e duhur (Galatasve 6:9).

NjĂ« nga mĂ«suesit e mi mĂ« tĂ« dashur tĂ« BiblĂ«s e pĂ«rsĂ«riste shpesh kĂ«tĂ« shprehje: “OrĂ«t e PerĂ«ndisĂ« kanĂ« njĂ« orar tĂ« pĂ«rsosur”. PerĂ«ndia nuk Ă«shtĂ« asnjĂ«herĂ« shpejt dhe, mĂ« vonĂ«, nĂ« fund, do tĂ« zbulosh se pse ishte vonuar shumĂ« pĂ«r t’iu pĂ«rgjigjur lutjes tĂ«nde. NĂ« disa raste pĂ«rgjigjen do ta marrĂ«sh vetĂ«m nĂ« qiell. Ki besim tek PerĂ«ndia: Ai e di se ç’bĂ«n. MegjithatĂ«, mund tĂ« jesh i sigurtĂ« pĂ«r kĂ«tĂ«. Kur PerĂ«ndia lejon njĂ« pengesĂ« nĂ« ecjen tĂ«nde po tĂ« pĂ«rgatit njĂ« bekim.

Satani është një përgatitës pengesash shumë i zoti saqë, shpeshherë, mund të jenë të larta si malet. Por bëhet fjalë për male plotësisht të ndryshëm nga ata që përshkruam më parë. Dora-dorës që lutesh, do ta kuptosh se ato pengesa nuk vijnë nga Perëndia, por që gjendesh i përfshirë në një konflikt frymëror kundër forcave të errësirës. Satani dhe ndjekësit e Tij të bllokojnë, me qëllim që të pengojnë veprën e Perëndisë dhe të çnderojnë emrin e Jezusit.

Por a mund të bllokojë Satani një bir të Perëndisë? Po, mund ta bëjë, por vetëm për një kohë të kufizuar. Djalli vazhdimisht pengoi Palin të shkonte në Thesaloniki (1 Thesalonikasve 2:18), por, në fund, pengesa u hoq dhe Pali u nis për të kryer shërbesën e tij (Veprat e Apostujve 20:1,2). Perëndia nuk do të lejojë kurrë që Satani të të bllokojë plotësisht. Perëndia dëshiron që t’i zhvendosësh malet. Ai nuk dëshiron që ti të dorëzohesh duke braktisur vendin ku Ai të ka vendosur dhe rrugën që të ka treguar. Shumë male vendosen nga armiku, dhe ato duhet të zhvendosen.

Por si mund tĂ« zhvendosen malet? Natyrisht do tĂ« presĂ«sh qĂ« Jezusi tĂ« tĂ« thotĂ« qĂ« t’i drejtohesh PerĂ«ndisĂ« nĂ« lutje qĂ« Ai tĂ« tĂ« sheshojĂ« rrugĂ«n. Ă‹shtĂ« e vĂ«rtetĂ« se ka probleme qĂ« mund tĂ« zgjidhen nĂ«pĂ«rmjet lutjes (Marku 9:29), por Jezusi na ka dhĂ«nĂ« njĂ« mjet tjetĂ«r, qĂ«, sĂ« bashku me lutjen, Ă«shtĂ« nĂ« gjendje tĂ« zhvendosĂ« pengesat. Ai pohon: “Po tĂ« keni besim sa njĂ« kokĂ«rr sinapi, do t’i thoni kĂ«tij mali: Zhvendosu nga kĂ«tu atje dhe ai do tĂ« zhvendoset dhe asgjĂ« nuk do tĂ« jetĂ« e pamundshme pĂ«r ju” (Mateu 17:20).

SHEMBUJ TĂ‹ AUTORITETIT TĂ‹ BESIMIT

Krishti u ka dhĂ«nĂ« tĂ« Tijve fuqi mbi forcat kundĂ«rshtare, qĂ« ne mund ta quajmĂ« autoritet tĂ« besimit. Ky Ă«shtĂ« i njĂ«jti autoritet qĂ« kanĂ« ushtruar disa nga njerĂ«zit e PerĂ«ndisĂ«, nĂ« DhjatĂ«n e VjetĂ«r. PĂ«r shembull, shkopi i Moisiut ishte simbol i autoritetit tĂ« tij, si pĂ«rfaqĂ«sues i PerĂ«ndisĂ« pĂ«rballĂ« Faraonit dhe magjistarĂ«ve tĂ« oborrit, tĂ« cilĂ«t vepronin nĂ« emĂ«r tĂ« forcave tĂ« errĂ«ta. Disa herĂ« Moisiu lutej pĂ«r tĂ« mundur tĂ« keqen, por herĂ«t e tjera, me urdhĂ«rin e PerĂ«ndisĂ«, pĂ«rdori thjesht shkopin si simbol tĂ« autoritetit tĂ« tij. PerĂ«ndia i tha Moisiut tĂ« shtrinte shkopin dhe tĂ« prekte ujĂ«rat e Nilit qĂ« mĂ« pas u shndĂ«rruan nĂ« gjak. Dhe ishte pikĂ«risht shkopi i tij qĂ« shĂ«noi fillimin e tĂ« gjithĂ« gjykimeve tĂ« PerĂ«ndisĂ« mbi egjiptianĂ«t, siç tregohet nĂ« kapitujt 7-10 tĂ« Eksodit. Kur Izraeli arriti nĂ« Detin e Kuq, Moisiu u lut dhe Zoti i tha: “PĂ«rse mĂ« bĂ«rtet mua?” (14- 15). Pastaj Zoti i dha urdhĂ«r tĂ« shtrinte shkopin e tij drejt detit; atĂ«herĂ« ujĂ«rat u ndanĂ« dhe populli i Izraelit kaloi nĂ« tokĂ« tĂ« thatĂ«.

NdonjĂ«herĂ« nuk mjafton tĂ« lutemi, por Ă«shtĂ« e nevojshme tĂ« pĂ«rdorim fuqitĂ« qĂ« PerĂ«ndia na ka dhĂ«nĂ«. Kjo na bĂ«n tĂ« ecim fitimtarĂ«. Elia ishte njeri i fuqishĂ«m i lutjes, por disa herĂ« iu desh tĂ« pĂ«rdorte edhe autoritetin e tij frymĂ«ror. NĂ« Sarepta ai urdhĂ«roi vejushĂ«n qĂ« t’i pĂ«rgatiste pĂ«r tĂ« ngrĂ«nĂ« dhe PerĂ«ndia, mĂ« pas, parashikoi pĂ«r nevojat e saj deri nĂ« fund tĂ« zisĂ« (1 MbretĂ«rve 17:8-16). Ai pohoi pĂ«rballĂ« kapitenit tĂ« ashpĂ«r tĂ« Ashaziahut: “NĂ« rast se jam njĂ« njeri i PerĂ«ndisĂ« tĂ« zbresĂ« zjarr nga qielli” (2 MbretĂ«rve 1:10) dhe me tĂ« vertetĂ« zbriti zjarri qĂ« konsumoi kapitenin dhe tĂ« pesĂ«dhjetĂ« njerĂ«zit e tij. Kur Elia dhe Eliseu arritĂ«n nĂ« lumin Jordan, Elia nuk u lut por kaloi ujĂ«rat e Jordanit dhe pĂ«rsĂ«ri ato u ndanĂ« (2:14).

Jezusi e pĂ«rdori gjithmonĂ« autoritetin e Tij frymĂ«ror. NĂ« KanĂ« tĂ« GalilesĂ« Ai urdhĂ«roi shĂ«rbĂ«torĂ«t tĂ« mbushnin enĂ«t me ujĂ« dhe, kĂ«shtu, ndodhi mrekullia e Tij e parĂ«. Mjaftonte t’i thoshte lebrozit: “ShĂ«rohu” dhe ai shĂ«rohej. TĂ« paralizuarit Ai i tha: “Çohu”. Ai prekte trupat e sĂ«murĂ«, lebrozĂ«t dhe deri tĂ« vdekurit dhe ndodhte mrekullia. NĂ« varrin e Llazarit Ai thirri: “Llazar, dil jashtĂ«!” dhe Llazari doli i gjallĂ«. Autoritetit tĂ« Tij i bindeshin qoftĂ« frymĂ«rat e kĂ«qija ashtu edhe dallgĂ«t e liqenit. Mbi bazĂ«n e shembullit dhe mĂ«simeve tĂ« Jezusit, edhe apostujt pĂ«rdorĂ«n autoritetin e besimit.

NĂ« derĂ«n e tempullit, Pjetri urdhĂ«roi tĂ« çalin: “NĂ« emrin e Jezu Krishtit, Nazareas, ec!”. Gjithashtu me urdhĂ«rin e tij Enea dhe Tabitha u çuan. Magjistarit Elima, Pali i tha: “Do tĂ« verbohesh” dhe kĂ«shtu ndodhi. NdĂ«rsa ndodhej nĂ« Listra, urdhĂ«roi njeriun e çalĂ« qĂ« nga lindja: “Çohu nĂ« kĂ«mbĂ«”. Demonin qĂ« mbante vajzĂ«n nĂ« Filipi, Pali e urdhĂ«roi: “…nĂ« emrin e Jezu Krishtit tĂ« urdhĂ«roj tĂ« dalĂ«sh jashtĂ« nga kjo vajzĂ«! Dhe fryma e keqe, nĂ« atĂ« çast, doli nga skllavja (Veprat e Apostujve 16:18).

KUR MUND TA PĂ‹RDORĂ‹SH AUTORITETIN FRYMOR

Autoriteti i besimit nuk është një fuqi që besimtari mund ta përdorë sipas dëshirës së tij, për ta bërë jetën më të thjeshtë, duke u çliruar nga sulmet e armikut. Përkundrazi, bëhet fjalë për një përdorim të zgjuar të autoritetit të Krishtit kur vihet në rrezik lavdia e Tij, kur vihet një pengesë përparimit të mbretërisë së Tij ose kur duhet të shfaqësh se Perëndia në të cilin beson është Perëndi i gjallë.

Ky autoritet a mund të përdoret për mbrojtje vetjake? Po. Ka patur bij të Perëndisë që e kanë përdorur një autoritet të tillë për të zbuluar një vjedhje, rrëmbim ose agresion kundër tyre apo një personi tjetër. Si bir i Perëndisë, ti je nën mbrojtjen e Tij. Njëkohësisht, ti mund të udhëhiqesh nga Perëndia që të urdhërosh elementet natyrore, në emrin e Jezusit, siç bëri John Ëesley, i cili largoi një stuhi që kërcënonte të anullonte një fushatë ungjillëzimi në publik. Megjithatë Ëesley nuk e përdori autoritetin e besimit për përfitim vetjak, por për të shpallur Fjalën e Perëndisë.

Autoriteti i besimit nuk është një alternativë e lutjes, por një ushtrim i mëtejshëm i bindjes ndaj Perëndisë, si rrjedhojë e lutjes së vazhdueshme. Në rast nevoje urgjente nuk ka kohë për një lutje të gjatë, por mund të thirret menjëherë emri i Jezusit. Autoriteti i besimit ushtrohet normalisht, si një armë sulmi kur pushtohet territori i Satanit.

TI MUND TĂ‹ PĂ‹RDORĂ‹SH AUTORITETIN TĂ‹ND

Nuk duhet tĂ« jesh patjetĂ«r njĂ« model pĂ«rsosmĂ«rie qĂ« tĂ« mund tĂ« pĂ«rdorĂ«sh autoritetin tĂ«nd frymĂ«ror. Kam dĂ«gjuar tĂ« flitet pĂ«r disa besimtarĂ« nĂ« Indi, tĂ« cilĂ«t, edhe pse nuk kishin marrĂ« pjesĂ« nĂ« fakte tĂ« tilla, papritur, u bĂ«nĂ« tĂ« aftĂ« tĂ« dĂ«bonin demonĂ«t. NjĂ« ditĂ«, njĂ« grup besimtarĂ«sh, qĂ« nuk kishin asnjĂ« lloj pĂ«rgjegjĂ«sie nĂ« kishĂ«, ishin mbledhur nĂ« njĂ« shtĂ«pi pĂ«r t’u lutur. NjĂ« fqinj, qĂ« i pĂ«rkiste fesĂ« hindu, i kishte dĂ«gjuar qĂ« kĂ«ndonin, trokiti nĂ« derĂ« dhe tha: “NĂ« lagjen tonĂ« kemi disa miq. Me ta Ă«shtĂ« edhe njĂ« grua e pushtuar nga demonĂ«t. A mund tĂ« bĂ«ni diçka pĂ«r ta ndihmuar?” TĂ« krishterĂ«t iu pĂ«rgjigjĂ«n: “Silleni kĂ«tu, Jezusi ynĂ« i dĂ«bon demonĂ«t”.

Gruaja u çua tek ata dhe u çlirua nga demoni nĂ« emrin e Jezusit. NjĂ« muaj mĂ« vonĂ«, u kĂ«rkua ndĂ«rmjetĂ«simi i kĂ«tyre tĂ« krishterĂ«ve nĂ« njĂ« fshat tĂ« banuar nga hindutĂ«, nĂ«ntĂ«dhjetĂ« kilometra larg. HindutĂ« thanĂ«: “Nuk e kishim ditur se ekzistonte PerĂ«ndi me njĂ« fuqi tĂ« tillĂ«”. Fshati u ungjillĂ«zua dhe nĂ« njĂ« ditĂ« u pagĂ«zuan mĂ« shumĂ« se tetĂ«dhjetĂ« besimtarĂ« tĂ« rinj. VetĂ« unĂ« pata gĂ«zimin tĂ« inaguroja ndĂ«rtesĂ«n e kishĂ«s sĂ« tyre, qĂ« ata vetĂ« e kishin ndĂ«rtuar me mure prej balte. Pra, mos e lejo djallin tĂ« tĂ« bindĂ« qĂ« ti nuk ke asnjĂ« fuqi kundĂ«r sĂ« keqes.

KUSHTET PĂ‹R PĂ‹RDORIMIN E AUTORITETIT FRYMOR

Para së gjithash duhet të jesh i lindur sërish. Bijtë e Skevit përpiqeshin ta përdornin edhe pse nuk besonin, por u sulmuan dhe u plagosën fizikisht nga një person i pushtuar nga demoni (Veprat e Apostujve 19). Duhet të jesh një bir i vërtetë i Perëndisë. Çdo besimtar i lindur sërish mund ta përdorë emrin e Krishtit në lutje, lavdërim dhe urdhëra. Krishti ua jep këtë autoritet vetëm ndjekësve të Tij.

Përveç kësaj, në jetën tënde nuk duhet të ketë asgjë që e trishton Frymën e Perëndisë, sepse autoriteti frymëror ushtrohet nën kontrollin e Tij. Buzët e tua shqiptojnë fjalët, por është Fryma e Shenjtë që vepron kundër Satanit dhe demonëve të tij. Por nëse në zemrën tënde fsheh ligësi (Psalmi 66:18; Mateu 6:15), mos prit të marrësh ndihmën e Frymës së Perëndisë. Si mund ta njohësh vullnetin e Perëndisë? Në disa situata është e qartë, por në rast pasigurie këmbëngul në lutje derisa të arrish t’i bindesh vullnetit të Tij.

TI MUND TĂ‹ USHTROSH MĂ‹ FRYMĂ‹RI AUTORITETIN E BESIMI

Ji i mbushur me FrymĂ«. Ti mund tĂ« japĂ«sh rendimentin tĂ«nd mĂ« tĂ« lartĂ« frymĂ«ror vetĂ«m kur je i mbushur me FrymĂ«n. Siç kemi shpjeguar nĂ« kapitullin 11 Ă«shtĂ« i domosdoshĂ«m njĂ« nĂ«nshtrim i plotĂ« i “unit” tĂ«nd ndaj PerĂ«ndisĂ«, duke besuar nĂ« premtimin e Tij. ShumĂ« besimtarĂ« jetojnĂ« sipas mishit. NĂ« rast nevoje, PerĂ«ndia mund edhe t’i ndihmojĂ«, por pĂ«r tĂ« jetuar njĂ« jetĂ« fitimtare si edhe pĂ«r tĂ« qenĂ« gati tĂ« ushtrosh autoritetin e besimit, duhet tĂ« jetosh çdo ditĂ« nĂ« mbushullinĂ« e FrymĂ«s. NĂ«se je dobĂ«suar frymĂ«risht Ă«shtĂ« e nevojshme qĂ« tĂ« ripĂ«rtĂ«rish pĂ«rkushtimin tĂ«nd dhe pĂ«rsĂ«ri do tĂ« jesh i mbushur nĂ« FrymĂ«. PĂ«rballo pengesĂ«n. Mos u pĂ«rpiq tĂ« sillesh sikur pengesa nuk ekziston, por prano realitetin e saj dhe prano se pas saj ndodhet dora e Satanit. Shpesh djalli pĂ«rdor njerĂ«z tĂ« mirĂ« qĂ« janĂ« tĂ« mashtruar prej tij. Armiku yt nuk Ă«shtĂ« mish dhe gjak, por fuqia djallĂ«zore qĂ« Ă«shtĂ« pas problemit.

Jeto nĂ« FrymĂ«n e besimit. Mos ki frikĂ«. Sa herĂ« ka thĂ«nĂ« Krishti: “Mos ki frikĂ«”. Dyshimi i jep djallit njĂ« pikĂ« mbĂ«shtetje. Mos ja jep kĂ«tĂ« kĂ«naqĂ«si (EfesianĂ«ve 4:27). Premtimet e PerĂ«ndisĂ« janĂ« pĂ«r ty. PerĂ«ndia e njeh situatĂ«n mĂ« mirĂ« se ty. Thjesht, shpreso, duke pritur tĂ« shohĂ«sh se si PerĂ«ndia do ta zgjidhĂ« problemin tĂ«nd. Pengesa mund tĂ« tĂ« ketĂ« gjetur tĂ« papĂ«rgatitur, por jo PerĂ«ndinĂ«.

Kujto se Satani Ă«shtĂ« mundur nĂ« Kalvar. Ti jo vetĂ«m ke vdekur me Krishtin dhe je ringjallur me TĂ«, por je ngjitur frymĂ«risht me Krishtin dhe tani je me tĂ« nĂ« fron. “Dhe na ringjalli me TĂ«, dhe me TĂ« na vuri tĂ« rrimĂ« nĂ« vendet qiellore nĂ« Krishtin Jezus (EfesianĂ«ve 2:6). Mos shiko me frikĂ« drejt malit tĂ«nd, por jeto me besim. Dallo vullnetin e PerĂ«ndisĂ«. Ti ke nevojĂ« pĂ«r diturinĂ« dhe udhĂ«heqjen e PerĂ«ndisĂ« pĂ«r tĂ« pĂ«rballuar fuqitĂ« e ndĂ«rthurura tĂ« Satanit. Mos shko nĂ« betejĂ« nĂ«se PerĂ«ndia nuk tĂ« ka treguar planin e Tij. PĂ«rpara çdo beteje, Davidi i drejtohej PerĂ«ndisĂ« pĂ«r tĂ« marrĂ« udhĂ«zime tĂ« reja. NĂ« fakt te 2 Samuelit 5:18-20, Davidi e pyeti: “A duhet tĂ« dal unĂ« kundĂ«r Filistejve? A do m’i lĂ«sh nĂ« duart e mia?”. Davidi pĂ«rsĂ«ri e pyeti se kur dhe se si duhet tĂ« sulmonte. GjithmonĂ« e udhĂ«hoqi PerĂ«ndia (2 Samuelit 5:22-25). Lutu derisa tĂ« ndjesh se mund tĂ« njohĂ«sh vullnetin e PerĂ«ndisĂ« se si, kur dhe me kĂ« do ta pĂ«rballosh pengesĂ«n.

Në pozicionin tënd si besimtar, i mbushur me Frymë, ke të drejtën të udhëhiqesh nga Perëndia (Isaia 58:11). Zoti mund të të udhëheqë gjithmonë (Romakëve 8:14). Ai dëshiron që ti të kuptosh vullnetin e Tij (Efesianëve 5:17).
Ti po kryen njĂ« hap tĂ« veçantĂ« nĂ« besim. Je duke jetuar nĂ« besim i ulur pranĂ« Jezusit, shumĂ« mĂ« lart se tĂ« gjitha fuqitĂ« e Satanit. PerĂ«ndia t’i ka dhĂ«nĂ« udhĂ«zimet e Tij. Tani Ă«shtĂ« koha tĂ« ndĂ«rmarrĂ«sh nismĂ«n: Ă«shtĂ« çasti tĂ« veprosh mbi bazĂ«n e besimit. Mos u tremb pĂ«rballĂ« “Detit tĂ« Kuq”, fillo tĂ« ecĂ«sh nĂ« tokĂ« tĂ« thatĂ«, qĂ« PerĂ«ndia do ta parashikojĂ« pĂ«r ty (Eksodi 14:15).

Mos u lĂ«kund pĂ«rballĂ« “Jerikos” tĂ«nd. Sillu rrotull tij me besim, duke pritur se PerĂ«ndia tĂ« tĂ« thotĂ« kur duhet tĂ« thĂ«rrasĂ«sh: dhe vetĂ«m atĂ«herĂ« muret do tĂ« rrĂ«zohen (Jozueu 6:20). Jezusi tha: “Do tĂ« ndĂ«rtoj kishĂ«n time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atĂ«”(Mateu 16:18). NĂ« fakt, kjo deklaratĂ« mund tĂ« interpretohet nĂ« dy mĂ«nyra. Ă«shtĂ« e vĂ«rtetĂ« se nĂ« Krishtin je kaq i sigurtĂ« saqĂ« Satani kurrĂ« nuk do tĂ« tĂ« mundĂ«, tĂ« tĂ« shkelĂ«, tĂ« tĂ« sundojĂ«, ose tĂ« tĂ« shkatĂ«rrojĂ«. TĂ« gjitha fuqitĂ« djallĂ«zore, qĂ« ai mund tĂ« nxjerrĂ« nga dyert e ferrit, nuk do tĂ« tĂ« mundin. Por Ă«shtĂ« e vĂ«rtetĂ« se PerĂ«ndia dĂ«shiron tĂ« bĂ«sh diçka mĂ« tepĂ«r se sa tĂ« rrish nĂ« kĂ«shtjellĂ«n tĂ«nde apo tĂ« qĂ«ndrosh nĂ« gatishmĂ«ri mbrojtje kundĂ«r Satanit. Ai dĂ«shiron qĂ« ti tĂ« kalosh nĂ« sulm.

Por ky varg i lartpërmendur mund të tregojë se dyert e Hadesit nuk mund të qëndrojnë përballë teje. Perëndia nuk dëshiron që besimi yt të jetë jo veprues, por që ti, me besim, të shpërthesh dyert e Hadesit, duke mundur djallin. Perëndia dëshiron që t’i dëbosh fuqitë e Satanit nga pozicionet e tyre më të forta. Satani do të provojë të të frikësojë derisa t’ia lejosh këtë gjë. Vendos pritën e lutjes dhe më pas ndërmerr nismën ta dëbosh nga kështjellat e tij, kudo që gjendet. Mos u mjafto të rrish vetëm në mbrojtje, por sulmo në emrin e Jezusit. Ec përpara duke lavdëruar emrin e Zotit!

Jezusi na mĂ«son nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« qartĂ« se si duhet ta japim kĂ«tĂ« urdhĂ«r. Jezusi u tha dishepujve tĂ« Tij: “Kini besimin e PerĂ«ndisĂ«, sepse ju them nĂ« tĂ« vĂ«rtetĂ« se nĂ«se dikush do t’i thotĂ« kĂ«tij mali: “Luaj vendit dhe hidhu nĂ« det dhe nuk do tĂ« ketĂ« dyshime nĂ« zemĂ«r tĂ« vet, çdo gjĂ« qĂ« tĂ« thotĂ« do t’i bĂ«het” (Marku 11:22,23). Foli malit nĂ« emrin e Jezusit dhe pĂ«rdore autoritetin qĂ« Ai tĂ« ka dhĂ«nĂ« si pĂ«rfaqĂ«suesin e Tij zyrtar. A je lutur dhe a ke arritur nĂ« vendimin qĂ« PerĂ«ndia dĂ«shiron qĂ« mali tĂ« zhvendoset? Miliona engjĂ«j jani gati tĂ« sulmojnĂ« armikun tĂ«nd. Djalli Ă«shtĂ« mundur pĂ«rgjithmonĂ« nĂ« kryq. Thuaji ashtu siç tha Jezusi: “Largoju prej meje, Satan!…” (Mateu 16:23; Marku 8:33).

DemonĂ«t e kanĂ« frikĂ« emrin e Jezusit. Ti, pĂ«rkundrazi, pĂ«rdore. LavdĂ«ro emrin e Tij, derisa demonĂ«t tĂ« ngatĂ«rrohen sa tĂ« pengojnĂ« njĂ«ri-tjetrin, ashtu siç bĂ«nĂ« armiqtĂ« pĂ«rballĂ« ushtrisĂ« sĂ« EzekisĂ« (2 Kronikave 20:22,23). PĂ«rdore emrin e Jezusit si armĂ«n tĂ«nde tĂ« fuqishme. Ji si Zorobabeli. “Kush je ti o mal i madh? PĂ«rballĂ« Zorobabelit ti do tĂ« bĂ«hesh fushĂ«” (Zakaria 4:70). Ji si Davidi qĂ« i tha gjigandit Goliath: “UnĂ« po tĂ« dal nĂ« emĂ«r tĂ« zotit tĂ« ushtrive… qĂ« ti ke fyer (1 Samuelit 17:45). TĂ« tjerĂ«t ia mbathin pĂ«rballĂ« Goliathit, kurse ti, pĂ«rkundrazi, mund t’i bĂ«sh ballĂ« nĂ« emrin e Zotit. Ti ke premtimin e PerĂ«ndisĂ«. Thuaji djallit se Jezu Krishti, Biri i PerĂ«ndisĂ«, e ka mundur nĂ« Kalvar. NĂ« emrin e tĂ« GjithĂ«pushtetshmit urdhĂ«roje tĂ« largohet.

Share|