Artikujt Parathënës

"Zoti është forca ime dhe tantiku im,
ka qënë shpëtimi im. Ky është Perëndia im,
unë do ta përlevdoj është Perëndia i atit tim unë do ta lartësoj."

Eksodi 15:2

Të gjithë mëkatuan dhe u priviluan nga lavdia e Perëndisë (Rom 3:23). Vetë Ai (Perëndia) është bërë shpëtimi ynë nëpërmjet vdekjes dhe rinjgjalljes të Birit të Tij. Përpjekjet tona për ti pëlqyer Perëndisë kurrë nuk mund të krahasoen me atë farë Ai ka bërë për ne.

Ja se si Bibla e shpjegon tek libri i Titit 3:5-7

Ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëmë, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së Frymës së Shenjtë, të cilën e derdhi me mbushëlli mbi ne, me anë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit tonë, që ne, të shfajësuar me anë të hirit të tij, të bëhemi trashëgimtarë të jetës së përjetshme, sipas shpresës që kemi.

Lutemi dhe shpresojmë që këto artikuj të jenë të dobishëm, që nëpërmjet tyre të gjeni "forcën dhe kantikun e shpëtimit tuaj" ofruar për secilin që seriozisht kanë dëshirë ta njohin Atë!.

Kryefaqja | Website | Kush Jemi | Ndihmesë | Të Rejat | Kontakt | Kërko