jump to navigation

Perëndia

Postuar tek: Perëndia më: 12, 21, 2006

Perëndia kush është ai? A ekziston me të vërtetë Zoti?. A besojnë të Krishterët një tre zotëra. Mësoni më shumë në artikujt e mëposhtëm se çfarë besojnë të Krishterët rreth Perëndisë.

Materiale shtesë:

Share|