jump to navigation

Përkufizimi i zbulesës

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël

NĂ« mĂ«nyrĂ« qĂ« t’i pĂ«rgjigjemi kĂ«saj sfide Ă«shtĂ« e rĂ«ndĂ«sishme qĂ« ne tĂ« fillojmĂ« me njohjen dhe kuptimin e qartĂ« tĂ« presupozimit dhe tĂ« mendimit qĂ« arsyeton sfidĂ«n e tillĂ«. Parimi i “asnjĂ« mospĂ«rputhjeje” Ă«shtĂ« ngritur nĂ« pozitĂ«n e kriterit absolut, i aftĂ« pĂ«r t’u aplikuar nga qeniet njerĂ«zore nĂ« gjykimin e vĂ«rtetĂ«sisĂ« tĂ« FjalĂ«s sĂ« PerĂ«ndisĂ«. Ky nuk Ă«shtĂ« njĂ« propozim tĂ« cilin tĂ« krishterĂ«t munden ose duhet ta miratojnĂ«. TĂ« krishterĂ«t do ta pranonin me kĂ«naqĂ«si qĂ« Bibla Ă«shtĂ« pĂ«rfundimisht (nĂ« fund tĂ« fundit) pa asnjĂ« mospĂ«rputhje brĂ«nda vetes. Por tĂ« krishterĂ«t nuk mund tĂ« pajtohen qĂ« parimi i “asnjĂ« mospĂ«rputhjeje” t’ju Ă«shtĂ« dhĂ«nĂ« njerĂ«zve si njĂ« kriter pĂ«rmes tĂ« cilit ata duhet tĂ« gjykojnĂ« fjalĂ«n e PerĂ«ndisĂ«.

Ă‹shtĂ« po ky kriter tĂ« cilin myslimanĂ«t e kanĂ« imponuar mbi diskutimin e zbulesĂ«s. Ky Ă«shtĂ« njĂ« gabim nĂ« tĂ« cilin bien shumĂ« prej nesh; duke vlerĂ«suar diçka qĂ« Ă«shtĂ« e panjohur pĂ«r ne me njĂ« kriter qĂ« Ă«shtĂ« mĂ« tepĂ«r i njohur; nĂ« kĂ«tĂ« rast tĂ« vlerĂ«sojnĂ« BiblĂ«n me njĂ« kriter qĂ« ata e kanĂ« huazuar nga Kurani. Libri i tyre, Kurani, besohet tĂ« jetĂ« “dĂ«rguar poshtĂ«” (Nazil ose Tanzil) nga qielli, pa u penguar nga duart e njerĂ«zve.

Ă‹shtĂ« po ky besim nĂ« Shkrimet si njĂ« zbulesĂ« e “dĂ«rguar poshtĂ«” tĂ« cilin ata pastaj e imponojnĂ« mbi BiblĂ«n gjithashtu. Por Ă«shtĂ« gabim pĂ«r myslimanĂ«t qĂ« tĂ« pretendojnĂ« qĂ« Bibla mund tĂ« vlerĂ«sohet duke pĂ«rdorur kriterin e njĂ«jtĂ« si ai qĂ« Ă«shtĂ« i imponuar nĂ« Kuran. Bibla nuk Ă«shtĂ« thjesht njĂ« libĂ«r i grumbulluar nga njĂ« njeri, si pretendojnĂ« myslimanĂ«t pĂ«r Kuranin e tyre, por njĂ« pĂ«rmbledhje e 66 librave, tĂ« shkruara nga mĂ« tepĂ«r se 40 autorĂ«, pĂ«rgjatĂ« njĂ« periudhe 1500 vjeçare! PĂ«r kĂ«tĂ« arsye tĂ« krishterĂ«t kanĂ« pohuar gjithmonĂ« qĂ« e tĂ«rĂ« Bibla tregon gjurmĂ«t e duarve njerĂ«zore.

Dëshmi për këtë gjë mund të gjejmë në shumëllojshmërinë e gjuhëve që janë përdorur, larminë e stileve të shkrimit, dallimet në intelegjencën dhe temperamentet, si dhe në aluzionet e dukshme ndaj koncepteve bashkëkohore të njohurisë shkencore të autorit, pa të cilat shkrimet nuk do të kuptoheshin nga njerëzit e asaj kohe. Kjo sidoqoftë nuk do të thotë që Bibla nuk është autoritative, por të gjithë shkrimtarët kanë marrë zbulesën e tyre me anë të frymëzimit.