jump to navigation

Sa të vrarë: 800 apo 300 njerëz?

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël

A i vrau prijësi i luftëtarëve trima të Davidit 800 njerëz me ushtën e tij (2 Samueli 23:8) apo 300 njerëz (1 Kronikave 11:11)?

(Kategoria: Është keqkuptuar konteksti historik ose është keqkuptuar qëllimi i autorit)

Është plotësisht e mundshme që të dy autorët të kenë përshkruar dy incidente të ndryshme, nga i njëjti person, ose njëri prej autorëve ka përmendur ngjarjen pjesërisht dhe tjetri në tërësi. (Drita e Jetës II 1992:187).