jump to navigation

Vështirësitë Biblike

Postuar tek: Vështirësitë Biblike

Indeksi

Dhiata e Vjetër

Zanafilla
1 Samuelit

Dhiata e Re

Mateu
Marku
Jakobit