jump to navigation

Vështirësitë Biblike

Postuar tek: Vështirësitë Biblike më: 08, 6, 2010

Indeksi

Zan. - L’Për | Joz. - Est. | Jobi. - Kan’Kant. | Isa. - Mal. | Mat. - Mark. | Luk. - V’Apostujve. | Rom. - Filip. | Heb. - Zbul.


Të gjithë artikujt në këtë seksion janë përkthyer nga “http://www.carm.org/bible-difficulties” me autor Matthew J. Slick. Falenderojmë http://carm.org që na dhe të drejtën për të përdorur materialet e tyre në këtë faqe.