jump to navigation

A nuk paraqesin Zan. 1 dhe 2 një histori kontradiktore mbi krijimin?

Postuar tek: Vështirësitë Biblike nga Libri i Zanafillës

Zanafilla 1

  1. Dita e parĂ« – Qielli dhe Toka janĂ« krijuar. “U bĂ«ftĂ« drita.” DitĂ« dhe NatĂ«.
  2. Dita e dytë – Ujrat Atmosferike u ndanë nga ujërat e tokës.
  3. Dita e tretë - Toka fillon të ndajë detrat. Gjelbërimi u krijua.
  4. Dita e katërt – Dielli, Hëna, yjet u krijuan.
  5. Dita e perstë – Jeta ujrore dhe zogjtë u krijuan.
  6. Dita e gjashtë - Kafshët toksore, zvarranikët, dhe njeriu, (burri dhe gruaja) u krijuan.

Zanafilla 2

Thotë që qielli dhe toka u krijuan. Ende ska bimë në tokë, ende ska shi, ska njeri. Por, një mjegull u ngrit mbi siperfaqjen e tokës. Pastaj Perëndia krijoi njeriun nga pluhuri i tokës dhe fryhu në hundën e tij frymën e jetës. Pastaj Perëndia krijoi Evën.

Nuk ka kontradiktĂ« midis ZanafillĂ«s 1 dhe 2. Zanafilla 1 Ă«shtĂ« njĂ« shpjegim i detajuar i gjashtĂ« ditĂ«ve, ditĂ« pas dite. Zanafilla 2 Ă«shtĂ« njĂ« pĂ«rmbledhje dhe njĂ« shpjegim mĂ« i detajuar i ditĂ«s sĂ« gjashtĂ«, ditĂ«n nĂ« tĂ« ciilĂ«n Adami dhe Eva u krijuan. PĂ«rmbledhja citohet tek Zan 2:4, “KĂ«to janĂ« origjina e qiellit dhe e tokĂ«s kur u krijuan, ditĂ«n qĂ« Zoti PerĂ«ndi krijoi tokĂ«n dhe qiellin.” Pastaj, Moisiu flet nĂ« detaje pĂ«r krijimin e Adamit dhe EvĂ«s siç shihet nĂ« vargun 7 deri 24, tĂ« Zan. 2. Prova qĂ« nuk Ă«shtĂ« njĂ« punĂ« krijuese Ă«shtĂ« qĂ« kafshĂ«t as qĂ« pĂ«rmĂ«nden deri pas krijimit tĂ« Adamit. Pse? Ka mundesi sepse qellimi i tyre u pĂ«rcaktua nga Adami. Ato muk ishin e nevojshme tĂ« pĂ«rmĂ«ndeshin deri pas krijimit tĂ« Adamit