jump to navigation

Shtojca C

Postuar tek: Zgjedhje - Një shqyrtim sipas Shkrimit

Më poshtë paraqitet Rrëfimi Menonit (shikoni Martyrs Mirror, faqe 381) shkruar rreth vitit 1600 pas K., që flet për konceptin e zgjedhjes. Megjithëse ne NUK jemi dakord me shumë doktrina menonite (humbja e shpëtimit, këmbëngulja për ta mbajtur shpëtimin etj.), ky rrëfim mund ta ndihmojë lexuesin e këtij artikulli. Pjesë e nenit X thotë rreth:

“Parashikimit tĂ« PerĂ«ndisĂ«, zgjedhjes sĂ« besimtarĂ«ve dhe refuzimit tĂ« jobesimtarĂ«ve. PĂ«r kĂ«tĂ« rrĂ«fejmĂ«: ndĂ«rsa besojmĂ« dhe rrĂ«fejmĂ« se PerĂ«ndia Ă«shtĂ« i gjithĂ«pushtetshĂ«m, dhe se pĂ«r TĂ« asgjĂ« nuk Ă«shtĂ« e pamundur; kĂ«shtu, Ai Ă«shtĂ« gjithashtu paranjohĂ«s dhe i gjithĂ«ditshĂ«m, duke mos qenĂ« asgjĂ« e fshehur para Tij nĂ« qiell dhe nĂ« tokĂ«, pĂ«r tĂ« gjitha gjĂ«rat qĂ« do tĂ« ndodhin deri nĂ« pĂ«rjetĂ«si, dhe pĂ«r tĂ« gjitha gjĂ«rat qĂ« kanĂ« ndodhur qĂ« nga tĂ«rĂ« pĂ«rjetĂ«sia. Dhe pĂ«rmes kĂ«saj paranjohjeje tepĂ«r tĂ« lartĂ«, njohjes dhe diturisĂ« sĂ« PerĂ«ndisĂ« qĂ« janĂ« tĂ« pafundme, Ai pa dhe diti shumĂ« mirĂ« nga fillimi nĂ« pĂ«rjetĂ«si deri nĂ« shkatĂ«rrimin e botĂ«s se cilĂ«t do tĂ« ishin pranuesit e vĂ«rtetĂ« besues tĂ« hirit dhe mĂ«shirĂ«s sĂ« Tij; dhe, pĂ«rsĂ«ri, ata qĂ« do tĂ« ishin pĂ«rçmues dhe refuzues mosbesues tĂ« kĂ«tij hiri.

Dhe, pĂ«r rrjedhojĂ«, Ai, nga fillimi dhe pĂ«rjetĂ«sia, dinte, paranjihte, zgjodhi dhe caktoi tĂ«rĂ« besimtarĂ«t e vĂ«rtetĂ« qĂ« tĂ« trashĂ«gojnĂ« shpĂ«timin e pĂ«rjetshĂ«m pĂ«rmes Krishtit Jezus; dhe, nga ana tjetĂ«r, refuzoi tĂ«rĂ« pĂ«rçmuesit mosbesues tĂ« kĂ«tij hiri pĂ«r nĂ« dĂ«nim tĂ« pĂ«rjetshĂ«m. KĂ«shtu humbja e njerĂ«zve vjen pĂ«r shkak tĂ« tyre dhe shpĂ«timi i tyre vetĂ«m pĂ«rmes Zotit, PerĂ«ndisĂ« sĂ« tyre, pa tĂ« cilin ata nuk mund tĂ« bĂ«jnĂ« asgjĂ« tĂ« mirĂ«. Por nĂ« asnjĂ« mĂ«nyrĂ« nuk Ă«shtĂ« e vĂ«rtetĂ« se PerĂ«ndia plot hir, i mĂ«shirshĂ«m dhe i drejtĂ« (i cili, sipas natyrĂ«s sĂ« Tij tĂ« shenjtĂ«) ka paranjohur, caktuar apo paracaktuar dhe krijuar qĂ« nga pĂ«rjetĂ«sia, nĂ« njĂ« kohĂ« tĂ« pĂ«rshtatshme, njĂ« numĂ«r tĂ« madh tĂ« racĂ«s njerĂ«zore pĂ«r dĂ«nim tĂ« pĂ«rjetshĂ«m; ose, meqĂ« ata kanĂ« rĂ«nĂ« pĂ«rmes mĂ«katit tĂ« njeriut tĂ« parĂ«, Adamit, Ai i ka lĂ«nĂ« pa ndihmĂ« nĂ« vdekjen dhe dĂ«nimin e pĂ«rjetshĂ«m, nĂ« tĂ« cilin ata kanĂ« shkuar pa diturinĂ« e tyre dhe me veprat e tyre tĂ« liga, pa parĂ« dhe ditur nĂ« kĂ«tĂ« rast shkakun e drejtĂ« tĂ« refuzimit tĂ« tyre. Larg nesh njĂ« gjĂ« e tillĂ«, tĂ« besojmĂ« se mund ta bĂ«jĂ« kĂ«tĂ« i vetmi PerĂ«ndi i mirĂ« dhe i drejtĂ«!”.