jump to navigation

Sa kohë zi buke: 7 apo 3 vjet?

Postuar tek: Mospërputhjet në Bibël

2 Samueli 24:13 përmend që kishte shtatë vjet zi buke derisa 1 Kronikave 21:12 përmend vetëm tri vjet.

(Kategoria: Është keqkuptuar qëllimi i autorit, dhe është keqkuptuar mënyra e të shprehurit)

Ka dy mĂ«nyra se si kjo gjĂ« mund tĂ« shikohet. E para Ă«shtĂ« qĂ« tĂ« supozojmĂ« qĂ« autori i 1 Kronikave ka theksuar periudhĂ«n tri vjeçare ku kjo zi buke do tĂ« ishte mĂ« intensive, ndĂ«rsa autori i 2 Samuelit pĂ«rfshin dy vjet para dhe pas kĂ«saj zie, gjatĂ« sĂ« cilĂ«s kohĂ« ajo u bĂ« mĂ« keq si dhe pĂ«rkatĂ«sisht u zvogĂ«lua. NjĂ« zgjidhje tjetĂ«r mund tĂ« vĂ«rehet duke shikuar pĂ«rdorimin e fjalĂ«ve nĂ« secilin fragment. Kur ju i krahasoni tĂ« dy fragmentet do tĂ« vini re qĂ« formulimi Ă«shtĂ« mjaft ndryshe tek 1Kronikave 21 nga ajo qĂ« e gjejmĂ« tek 2 Samueli 24. Tek 2 Samueli 24:13 pyetja Ă«shtĂ« “A do qĂ« tĂ« vijnĂ« pĂ«r ty shtatĂ« vjet zi buke?” Tek 1Kronikave ne gjejmĂ« njĂ« alternativĂ« urdhĂ«rore, “Zgjidh ose tre vjet zi buke…”

Nga kjo ne mund të konkludojmë në mënyrë të arsyeshme që 2 Samueli regjistron afrimin e parë të profetit Gad para Davidit, në të cilin prospekti i mundshëm ishte shtatë vjet; gjersa libri 1 Kronikave na jep afrimin e dytë dhe përfundimtar të Nathanit para Mbretit, në të cilin Zoti (pa dyshim si përgjigje e kërkimit të sinqertë të Davidit në lutjen private) përkundrazi e shkurtoi vrazhdësinë e kësaj alternative të ashpër në tre vjet nga një periudhë e plotë kohore prej shtatë vjetësh. Si përfundim, Davidi zgjodhi prefrencën e tretë të Perëndisë, dhe kështu mori tri ditë të murtajës së vështirë, që rezultoi në vdekjen e 70,000 burrave në Izrael. (Archer 1982: 189-190 dhe Drita e Jetës II 1992:190)