jump to navigation

Adobe Arcobat

Ndihmesë për të instaluar Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader është një program i cili mund të startohet nga një browser (p.sh. Internet Explorer) dhe mundëson hapjen apo shtypjen (printimin) e leksioneve, artikujve apo librave, të cilat janë në formatin PDF. Programi Acrobat Reader ofrohet falas nga faqja zyrtare e Adobe, si për platformën Windows, ashtu edhe për Macintosh. Duke klikuar këtu, mund të filloni ta instaloni në kompjuterin tuaj.