jump to navigation

Çfarë Besojnë Ungjillorët

Postuar tek: Çfare Besojne Ungjilloret
Çfarë Besojnë Ungjillorët Çfarë e bën të dallueshëm Krishterimin Ungjillor? Kjo librushkë e cila lexohet kollaj shpjegon besimin bazë të të gjithë ungjillorëve. I mirë për studimë në grupe të vogla.Nga Andrea Anderson, 44 faqe, Botuar ne shqip nga AEM-Misioni Ungjillor në bashkpunim me (HEP)
Titulli i origjinalit: What Evangelical
Believe
Redaktoi origjinalin: Andrew Anderson
PĂ«rktheu: Florence Mene
Redaktoi: Dan Baynes
Boton: Holbrook Evangelical Publications Parkgate Road Coventry CV6 4GD Angli

PĂ«rmbajtja

ParathĂ«nie ……………4
ÇfarĂ« BesojmĂ« Ne ……………6
1. PĂ«r PerĂ«ndinĂ« ……………9
2. PĂ«r BiblĂ«n ……………13
3. PĂ«r RacĂ«n Njerzore ……………17
4. PĂ«r Zotin Jezus Krisht ……………21
5. PĂ«r ShpĂ«timin ……………25
6. PĂ«r FrymĂ«n e ShenjtĂ« ……………29
7. PĂ«r KishĂ«n ……………33
8. PĂ«r PagĂ«zimin dhe DarkĂ«n e Zotit ……………37
9. PĂ«r tĂ« Ardhmen ……………41

©Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet apo transmetohet në asnjë formë apo mjet, elektronik, apo mekanik, duke përfshirë fotokopjimin, regjistrimin, apo ndonjë sistem maganizmi dhe rimarrjeje të informacionit në kompjuter, pa lejen me shkrim të botuesit.