jump to navigation

Bibla

Postuar tek: Bibla

Pse e kemi Biblën, dhe pse besimi i krishterë është i ndërthurur ngushtë me përmbatjen e saj? Përgjigja është se Perëndia komunikon me njerëzimin, u zbulohet dhe i sjell ata në bashkësi me Të përmes Biblës. Mësoni më shumë në artikujt në vijim: