jump to navigation

Dëshmitarët e Jehovait

Postuar tek: Dëshmitarët e Jehovait

Dëshmitarët e Jehovait mohojnë Trinitetin, rinjgjalljen truprore të Krishtit, dhe Hyjësinë e Tij. A janë ata të Krishterë? Mëso më shumë rreth këtij kulti në artikujt e mëposhtem.

Në faqe të ndryshme