jump to navigation

TË ECURIT ME PERËNDINË

Postuar tek: Të Ecurit Me Perëndinë

Nga
J.C.Ryle

PASQYRA E LËNDËS

Rreth autorit

Parathënie

 1. Vetë-shqyrtimi
 2. Përpjekja
 3. Realiteti
 4. Lutja
 5. Leximi i Biblës
 6. Dashuria
 7. Zelli
 8. Lumturia
 9. Formaliteti
 10. Bota
 11. Pasuria dhe varfëria
 12. Miku më i mirë
 13. Sëmundja
 14. Familja e Perëndisë
 15. Trashëgimtarët e Perëndisë
 16. Mbledhja e madhe
 17. Ndarja e madhe
 18. Përjetësia

Nëse këto fjalë ju kanë shtyrë të mendoni mbi problemet e shpirtit, ju ftojme të na shkruani, dhe do të na vijë mirë t’ju ndimojmë.

Albanian Evangelical Mission
29 Bridge Street, Penybryn, Wrexham LL13 7HP,
Britania e Madhe.
email: office [©] aemission.org (Shënim)