jump to navigation

Ja Dallimi

Postuar tek: Ja Dallimi

Një studim i dallimeve
të rëndësishme biblike

Nga
William MacDonald

Tabela e përmbajtjes

PJESA I: DALLIME NĂ‹ SHPĂ‹TIM

 1. Tre kohët e shpëtimit
 2. Apektet e shfajësimit
 3. Aspekte të jetës së përjetshme
 4. Shlyerja e mëkateve atëhere dhe tani

PJESA II: DALLIME NĂ‹ JETĂ‹N E KRISHTERĂ‹

 1. Pozita dhe praktika
 2. Marrëdhënia dhe bashkimi
 3. Falja juridike dhe prindërore
 4. Dy natyrat
 5. Llojet e shenjtërimit
 6. Brendabanimi, pagëzimi dhe mbushja
 7. Shpëtimi dhe shërbimi
 8. Madhështia personale në krahasim me madhështinë pozicionale
 9. Gjëra themelore, të rendësishme dhe joesenciale

PJESA III: DALLIME NĂ‹ METODAT E PERĂ‹NDISĂ‹

 1. Epoka të ndryshme
 2. Beslidhjet më të rëndësishme të Shkrimeve të Shenta
 3. Izraeli dhe Kisha
 4. Ligji dhe Hiri
 5. Kisha dhe Mbretëria

PJESA IV: DALLIME NĂ‹ NGJARJET E ARDHSHME

 1. Dy ardhjet e Krishtit
 2. Fazat e kthimit të Krishtit
 3. Dita e Zotit, dita e Krishtit, dita e Perëndisë
 4. Përmbushje të dyfishta

PJESA V: DALLIME TĂ‹ TJERA NĂ‹ SHKRIMET E SHENJTA

 1. Shtatë gjykimet
 2. Hadesi dhe Gehena
 3. Mistere të Shkrimeve të Shenjta
 4. Aspekte të lavdisë së Krishtit
 5. Dallime në Ungjijtë