jump to navigation

Kontakt

Nëse dëshironi të përdorni programin e email-it tuaj, na shkruani tek pergjigje.org[©]gmail.com. [Sigurisht ju duhet të ndryshoni © me @, përpara se të na dërgoni email, kjo bëhet në mënyrë që të ruajmë email-in tonë nga rreklamuesit. Ju faleminderit për mirëkuptimin.

Me respekt nga stafi.