jump to navigation

LUTJA PËRMES RRUGËS SË JETËS

Postuar tek: Lutja përmes rrugës së Jetës

LUTJA PËRMES RRUGËS SË JETËS

Nga
M. Besilea Schlink

Përmbajtja

Hyrje …………………5
Lutje në probleme dhe telashe …………………7
Lutje në ditët e errta të vuajtjes …………………10
Lutje kur duket sikur nuk po vjen përgjigje …………………12
Lutje në kohë thatsire shpirtërore …………………17
Lutje gjatë provave të mundishme dhe tundimeve …………………20
Lutje kundër mëkatit në jetën tonë …………………23
Lutje në kohë nevoje …………………28
Lutje nën barrën e merakosjes dhe shqetësimit …………………31
Lutje kur ndihemi të dështuar dhe të pashpresë …………………34
Lutje në frikë …………………38
Lutje për të tjerët …………………41
Lutja - një bisedë e perëndishme me Perëndinë …………………44

Titulli i origjinalit: Mein Beten
©Verlang Evangelische Marienchwesternschaft
Darmstadt-Eberstard, 1995
All right reserved