jump to navigation

Martesat bëhen në qiell

Postuar tek: Martesat Bëhet Në Qiell

Martesat bëhen në qiell
nga
Allan Retallick

PËRMBAJTJA

1. Parathënie
2. Martesat bëhen në qiell
3. A na nevojitet martesa?
4. Sa duhet të zgjatë martesa?
5. Si gjendet partneri?
6. Dashuria në familje
7. Po fëmijët?
8. Ku të jetojmë?
9. Çfarë të japim?
10. Si të japim?