jump to navigation

Mbi Kuranin - letër apologjetike -

Postuar tek: Mbi Kuranin

Nga
Jay Smith

PĂ‹RMBAJTJA

 1. Hyrje
 2. Autoriteti i Kuranit
 3. Zbulesa e Kuranit
 4. Insperimi i Kuranit
 5. Kualitetet e Supozuara të Kuranit
  1. Shenjtëria e tij
  2. Stili superior i tij
  3. Kualitetet letrare të Kuranit
  4. Arabishtja e pastër e Kuranit
 6. Kualitetet e Supozuara Universale të Kurait
  1. Inferioriteti i femrave në Kuran
  2. “Shpata e gjetur nĂ« Kuran
 7. Sistemi apo koleksionimi i tekstit Kuranor
  1. Periudhat e zbulesës
  2. Metoda e koleksionimit
   1. Koleksionimi i Zeidit
   2. Koleksionet konkuruese
  3. Standardizimi i një teksti
  4. Vargjet që mungojnë
   1. Sura 33:23
   2. Vargu mbi gurëzimin
  5. Dallimet mes dorëshkrimeve
   1. Dorëshkrimi i Abdullah ibn Masudit
   2. Dorëshkrimi i Ubaua Kabit
  6. Konkludimet mbi sistemin e tekstit kuranor

Informacion : Ne jemi duke punuar ta sjellim të plotë këtë artikull në gjuhën shqipe.