jump to navigation

Mormonizmi

Postuar tek: Mormonizmi

Mësojnë se Perëndia ka një trup prej mishi e kockash edhe ka jetuar njëherë në një planet tjetër dhe adhuronte një zot para tij. A janë ata të Krishterë?.

Në faqe të ndryshme