jump to navigation

MUHAMEDI - A Ă‹SHTĂ‹ PROFET: LETĂ‹R APOLOGJETIKE -

Postuar tek: Muhamedi Profet

MUHAMEDI
- A Ă‹SHTĂ‹ PROFET: LETĂ‹R APOLOGJETIKE -

nga
Jay Smith

PĂ‹RMBAJTJA

Parathënie

A. Hyrje

B. A është Muhamedi profet?

Pozita muslimane

1.1. Një dëshmi mbinatyrore që drejton në profetërinë e Muhamedit

1.2. Krijuesi analfabet i Kuranit çështje e profetërisë së tij

1.3. Çështjet e profetizimit ndaj profetërisë së tij

1.4. Mrekullitë dhe çështja e profetërisë së tij

Pozita e krishterë

2.1. Cili kualifikohet si profet i vërtetë i Perëndisë?

2.1.1. Profeti duhet të lindet sipas linjës së profetëve

2.1.2. Profeti duhet të flasë në emër të Perëndisë

2.1.3. Mesazhi i profetit duhet t’i bashkangjitet zbulesës së mëparshme

2.1.4. Parashikimi i një profeti duhet të jetë i verifikueshëm

2.2. Cilat nga këto kualifikime biblike i demonstron Muhamedi?

C. Pyetje lidhur me profetësinë e Muhamedit

  1. A ishte Muhamedi një profet i veçantë apo universal?
  2. A ishte Muhamedi profet i hebrenjve?
  3. A ishte Muhamedi profet i të krishterëve?
  4. A ishte Muhamedi vula e profetëve?

4.1. Po për Jezusin?

4.2. Po për profetët e tjerë?

4.3. Po për Muhamedin?

4.3.1. Lëshimet e Muhamedit ndaj njerëzve

4.3.2. Seksualiteti i Muhamedit

4.3.3. Lartësimi i Muhamedit

4.3.4. MĂ«katet e Muhamedit

D. A kishte profeci për Muhamedin?

  1. A gjendet një profeci për Muhamedin në Ligjin e Përtërirë 18?
  2. A ka profeci të tjera për Muhamedin në Besëlidhjen e Vjetër?
  3. A gjendet ndonjë profeci për Muhamedin në Inxhil?

E. PĂ«rfundim