jump to navigation

Ndryshoje Botën me anë të Lutjes

Postuar tek: Ndryshoje Botën me anë të Lutjes

Nga Wesley L. Duewel

Përktheu: Valbona Lulo

Në këtë libër, Dr. Duewel, një ish misionar në Indi, jep premtime specifike Biblike që kanë të bëjnë me rritjen personale, ndërmjetësimin, dhe betejën frymërore. Duke përdorur shembuj të përgjigjeve të lutjeve në misionet e tij, Duewel tregon se si një i Krishterë i zakonshëm mund të përdoret fuqishëm nga Perëndia ndërkohë që lutet për misionarët, politikanët, dhe njerëzit në mbarë botën.

Nga Wesley L. Duewel, 222 faqe, Botuar në shqip nga H-T Print

Përmbajtja

TITUJT
Hyrje
1. Perëndia dëshiron që ti të lutesh
2. Perëndia po të përgatit korrjen
3. Ti ke një fuqi që nuk e imagjinon
4. Një autoritet në dispozicioni Tënd
5. Jezusi lutet për ty
6. Shoku i lutjes jeton në ty
7. Ndihma e engjëjve
8. Me anë të lutjes arrin tek Perëndia
9. Hyrje e lirë
10. Mbreti të ofron çelësat
11. Një zinxhir lutjesh
12. Të mbjellësh me lot
13. Agjërimi forcon lutjen
14. Autoriteti i lutjes
15. Autoriteti i besimit
16. Prova
17. Ti mund të shpartallosh dhe të lidhësh Satanin
18. Lavdërimi yt mund të dëbojë Satanin
19. Premtimi është për ty
20. Elia ishte si ty
21. Perëndia dëshiron që ti t’i përgatisësh rrugën
22. Si të përgatisësh rrugën e Zotit?
23. Të jetosh një rizgjim
24. Vështro lutjen e Jezusit dhe të Palit!
25. Lutja jote do të sjellë fryt në botë
26. Këmëngulja në lutje
27. Si të këmëngulësh në lutje
28. Të luftosh me anë të lutjes
29. Lutja: Një investim
30. Lutje që nuk do të humbasin
31. Koha vetjake në lutje
32. Si të lutesh për një individ
33. Lista lutjesh
34. Si të biesh dakort në lutje