jump to navigation

Perëndia

Postuar tek: Perëndia

Perëndia kush është ai? A ekziston me të vërtetë Zoti?. A besojnë të Krishterët një tre zotëra. Mësoni më shumë në artikujt e mëposhtëm se çfarë besojnë të Krishterët rreth Perëndisë.

Materiale Shtesë:

  1. Emrat dhe Titujt e Perëndisë
  2. Ekzistenca e Perëndisë
  3. Natyra e Perëndisë
  4. Tiparet e Perëndisë
  5. Atësia e Perëndisë

Materiale shtesë: