jump to navigation

PĂ«rgjigje dhe Argumente

Postuar tek: PĂ«rgjigje dhe Argumente

Nga
Josh McDowell dhe Don Stewart

PĂ‹RMBAJTJA

PARATHĂ‹NIE

HYRJE

BIBLA

 1. Hyrje
 2. Çfarë e bën Biblën kaq të veçantë?
 3. A nuk ka ndryshuar Dhiata e Re përderisa është kopjuar e rikopjuar nëpër histori?
 4. Si mundet dikush ta besojë Dhiatën e Re si një tregim për jetën e Jezusit duke parë se ajo është shkruar pas vdekjes së tij?
 5. Ka kaq shumë interpretime të ndryshme të Biblës? Përse duhet ti besoj tuajit?
 6. Si mund të besoni një Bibël që ka plot mospërputhje?
 7. E vërteton dëshmia arkeologjike Biblën? Si lidhen zbulimet arkeologjike me ngjarjet të Shkrimit të shenjtë?
 8. Çfarë janë pergamenat e detit të vdekur?
 9. Përse ekzistenca e popullit izraelit është dëshmi objektive se Bibla është e vërtetë?
 10. Përse të krishterët i drejtohen përmbushjes së profecisë për të provuar që Bibla është Fjala e Zotit?
 11. Çfarë është apokrifa? Përse këto libra nuk gjenden në Biblat protestante?
 12. Çfarë kuptimi ka të themi që Bibla është e frymëzuar?
 13. Deri në çmasë është e frymëzuar Bibla?
 14. Po si arritën njerëzit e gabueshëm të krijonin një libër të pagabueshëm?
 15. Si e dini ju që shkrimet e Apostullit Pal ishin frymëzuar?
 16. Derisa Jezusi ishte njerëzor, a nuk ishte dhe Ai i gabueshëm?
 17. Si e vlerësonte Jezusi Dhiatën e Vjetër?
 18. A i përshtati Jezusi mësimet e tij me pikëpamjet e kohës ku jetoi?
 19. Shumë e interpretojnë Biblën në mënyrë alegorike. Përse ju e interpretoni fjalë për fjalë?
 20. A duhet pranuar fjalë për fjalë gjithçka që gjendet në Bibël?

ZOTI

 1. Si e dini se Zoti ekziston?
 2. Nga na erdhi Zoti? Çfarë bënte ai para se të krijonte gjithësinë?
 3. Çfarë është Trinia? A adhurojnë të krishterët tre Zota?
 4. Përse është Jezusi e vetmja rrugë për të arritur te Zoti?
 5. A nuk është Zoti i Dhiatës së Vjetër një Zot i urrejtjes kurse Zoti i Dhiatës së Re një Zot i dashurisë?

JEZU KRISHTI

 1. Si e dini se Jezusi ka ekzistuar?
 2. Pretendonte Jezusi të ishte zot? Nëse ishte, përse duhet ta besoj?
 3. A lindi Jezusi nga një virgjëreshë?
 4. A nuk ka argumente të arsyeshme që e bëjnë sot të pabesueshme lindjen e virgjër?
 5. Si e dimë se Jezusi u ringjall nga vdekja?
 6. Si mund ti shpjegoni mospërputhjet në historinë e ringjalljes?

MREKULLITĂ‹ ATĂ‹HERĂ‹ DHE TANI

 1. Si mund të ndodhin mrekullitë?
 2. A ishin mrekullitë biblike dredhi magjike që budallallepsen njerëzit e thjeshtë dhe primitivë?
 3. Çfarë i bejnë mrekullitë biblike madhështore ndaj atyre që pretendojnë fetë e tjera?

BESIMET FETARE BOTĂ‹RORE

 1. Çfarë mendoni për alternativat e ndryshme të krishterimit si agnosticizmi, ateizmi dhe humanizmi?
 2. A nuk na mësojnë në thelb të njëjtën gjë të gjitha besimet fetare?
 3. Cilat janë disa nga ndryshimet midis krishterimit dhe feve të tjera lindore?
 4. Cilat janë burimet e islamizmit?
 5. Cilat janë besimet e islamit?
 6. A është islamizmi në pajtim me krishterimin?

KRISHTERIMI

 1. Çfarë e bën të vlefshme rilindjen e krishterë? A mund të shpjegohet ajo psikologjikisht?
 2. Çfarë shprese i ofron krishterimi njerëzimit?
 3. A është krishterimi një patericë?
 4. Si bëhet njeriu i krishterë?

BESIM NĂ‹ PRAKTIKĂ‹

 1. Përse duhet të bëhem i krishterë?. Hipokritët më të mëdhenj gjenden në kishë.
 2. Çfarë mund të thuhet për ata që nuk e dëgjuan kurrë ungjillin?
 3. Do ti pranojë zoti njerëzit shumë fetarë dhe të çiltër edhe nëse nuk janë të krishterë?
 4. Në qoftë se krishterimi qenka kaq i rëndësishëm e i shquar, përse ka kaq pak të krishterë?
 5. Është e arsyeshme ta besosh krishterimin apo kjo është thjesht çështje dëshire?
 6. A merrn parasysh punët e mia të mira? A do të më pranojë Zoti nëse kam bërë një jetë të rregullt?
 7. Mund të provohet krishterimi?
 8. Ka vërtet rëndësi se çfarë besoj?
 9. Përse një Zot i mirë e lejon të keqen të jetojë?

Answers to Tough Questions Skeptics Ask About The Christian Faith
Reasons Skeptics Should Consider Christianity.
Botuar së pari respektivisht:
1980 by Campus Crusade for Christ, Inc.
1981 by Campus Crusade for Christ.
© 1999 for the Albanian edition by Josh McDowell Ministries.
All rights reserved.