jump to navigation

Jezusi më shumë se Profet

Postuar tek: Jezusi më shumë se Profet

Jezusi më shumë se Profet
Pesëmbëdhjetë myslimanë gjejnë falje,
liri dhe jetë të re

Redaktuar
nga
R W F Uotoni

“E di se Krishti ma ka shndërruar jetën dhe se nëpërmjet tij kam gjetur paqen që nuk mund ta gjeja gjetiu.” Nga Indonezia, Pakistani dhe Zanzibari me prejardhje të pasur dhe të varfër nga familjet e devotshme myslimane dhe nga shtëpitë islame vetëm me emër, 15 histori të vërteta për individët që gjetën falje, liri, dhe jetë të re nëpërmjet Jezu Krishtit.

Redaktuar nga R W F Uotoni , 56 faqe,
Botuar ne shqip nga Operation Mobilization (Operacioni Mobilizues).

Përmbajtja

Parathënia
1. Gulami i vjetër ka vdekur ………5
2. Dinamika e dashurisë ………9
3. Unë kisha gjetur burimin e jetës ………12
4. Të gjithë do t’i bëjnë nderimet Jezusit ………15
5. Unë isha falur ………17
6. Gëzimi që kam gjetur ………20
7. Çdo gjë ndryshoj ………23
8. Si mund të pajtohem unë me një Zot të Shenjtë ………26
9. Pastor në të gjithë qytetin ………29
10. Dhënësi i shpëtimit dhe i paqes ………32
11. Unë do t’i shërbej atij gjithë jetën ………35
12. Perla me vlerë të madhe ………39
13. Një vetëzgjim total ………43
14. Krishti më ndihmon ta jetoj jetën plotësisht ………47
15. Ajo ishte gjithçka që më kishte munguar ………50
Një deklaratë e shkurtër për besimim e krishterë ………53

Copyright © 1982 R.W.F. Wootton Inter-Varsity Press. The Albanian translation of Jesus: more than e prophet is published by arrangement with Inter-Varsity Press, Leicester, United Kingdom Copyright © 1996 Albanian edition published by Operation Mobilisation.