jump to navigation

Besimi (nĂ« anglisht, “faith”)

Postuar tek: Doktrinat e Biblës

A. Citimi.

“Ungjilli i Krishtit 
 Ă«shtĂ« fuqia e PerĂ«ndisĂ« pĂ«r shpĂ«timin e cilitdo qĂ« beson 
 sepse drejtĂ«sia e PerĂ«ndisĂ« Ă«shtĂ« zbuluar nĂ« tĂ« nga besimi nĂ« besim, siç Ă«shtĂ« shkruar: ‘I drejti do tĂ« jetojĂ« me anĂ« tĂ« besimit’” (RomakĂ«ve 1:17). “Ne, pra, konkludojmĂ« se njeriu Ă«shtĂ« i shfajĂ«suar nĂ«pĂ«rmjet besimit pa veprat e ligjit” (RomakĂ«ve 3:28). Shihni edhe Mateu 9:22; Veprat 26:18; RomakĂ«ve 4:5; 2 Korintasve 5:7; EfesianĂ«ve 2:8; Hebrenjve 11:6; Jakobi 5:15; 1 Pjetri 1:5.

B. Shpjegimi.

Një shpjegim i mirë i besimit është: mirëbesim tek të tjerët; mbështetje në dëshmi. Besimi i vërtetë është i përbërë nga:

1. Njohuria. Njeriu duhet tĂ« informohet, pĂ«rpara se tĂ« besojĂ«. Kjo Ă«shtĂ« e vĂ«rtetĂ« nĂ« gjĂ«rat e njeriut, ashtu siç Ă«shtĂ« nĂ« Krishtin. ËshtĂ« e pamundur tĂ« kesh besim nĂ« Krishtin, pa FjalĂ«n. “Besimi, pra, vjen nga dĂ«gjimi dhe dĂ«gjimi vjen nga fjala e PerĂ«ndisĂ«” (RomakĂ«ve 10:17). NganjĂ«herĂ« mund tĂ« kĂ«rkojmĂ« pĂ«r mĂ« shumĂ« besim, por kjo Ă«shtĂ« thjesht gabim. PĂ«r tĂ« rritur besimin, njeriu duhet tĂ« lexojĂ« mĂ« shumĂ« FjalĂ«n e PerĂ«ndisĂ«. PĂ«rpara se njĂ« njeri mund tĂ« ketĂ« besim, ai duhet ta dijĂ« qĂ« ekziston.

2. Pranimi (besimi, nĂ« anglisht “belief”). Ky Ă«shtĂ« elementi i dytĂ« i besimit. ÇdonjĂ«ri e di çfarĂ« do tĂ« thotĂ« pranim (besim), qĂ« nĂ«nkupton ta pranosh si tĂ« vĂ«rtetĂ« diçka. NjerĂ«zit mund ta dinĂ« qĂ« ka njĂ« ShpĂ«timtar me emrin Jezus dhe besojnĂ« qĂ« Ai mund tĂ« tĂ« shpĂ«tojĂ«, por ky nuk Ă«shtĂ« besim shĂ«lbues (shpengues). PĂ«r tĂ« patur besim nĂ« njĂ« karrige, njĂ« njeri duhet tĂ« dijĂ« qĂ« ajo ekziston dhe tĂ« besojĂ« qĂ« ajo mund ta mbajĂ« njeriun, por ky nuk Ă«shtĂ« besimi i plotĂ« nĂ« karrigen, derisa tĂ« pĂ«rfshihet elementi i tretĂ« qĂ« Ă«shtĂ«:

3. MbĂ«shtetja e plotĂ« (besim, nĂ« anglisht “trust”). Kjo Ă«shtĂ« thelbĂ«sore pĂ«r besimin tek diçka. ËshtĂ« shumĂ« thelbĂ«sore nĂ« besimin shĂ«lbues. ËshtĂ« njĂ« gjĂ« tĂ« dish qĂ« Krishti vdiq dhe ta pranosh si tĂ« vĂ«rtetĂ«, dhe Ă«shtĂ« njĂ« gjĂ« krejt tjetĂ«r tĂ« mbĂ«shtetesh plotĂ«sisht tek ShpĂ«timtari i vdekur dhe i ringjallur pĂ«r shpĂ«tim. Le tĂ« marrim pĂ«rsĂ«ri karrigen si shembull: njĂ« njeri mund ta dijĂ« qĂ« njĂ« karrige ekziston dhe mund ta pranojĂ« qĂ« ajo mund ta mbajĂ«, por besimi nĂ« atĂ« karrige nuk ushtrohet plotĂ«sisht derisa ai tĂ« ulet nĂ« tĂ«. A i besoni (mbĂ«shtetje e plotĂ«) krejtĂ«sisht Krishtit pĂ«r shpĂ«timin tuaj? Kjo nĂ«nkupton mbĂ«shtetje tĂ«rĂ«sore nĂ« Krishtin. Kur njĂ« njeri shtrihet nĂ« njĂ« krevat, ai çlodhet krejtĂ«sisht mbi tĂ« dhe pushon. Kur vĂ«mĂ« besimin tonĂ« nĂ« AtĂ«, duhet tĂ« mbĂ«shtetemi mbi AtĂ« dhe tĂ« pushojmĂ«.

C. Dhurimi.

1. Me anĂ« tĂ« PerĂ«ndisĂ« AtĂ«. “Sepse, pĂ«r hirin qĂ« mĂ« Ă«shtĂ« dhĂ«nĂ«, unĂ« i them secilit prej jush tĂ« mos e vlerĂ«sojĂ« veten mĂ« shumĂ« se sa duhet ta çmojĂ«, por tĂ« ketĂ« njĂ« vlerĂ«sim tĂ« pĂ«rkorĂ«, sipas masĂ«s sĂ« besimit qĂ« PerĂ«ndia i ndau secilit” (RomakĂ«ve 12:3).

2. Me anĂ« tĂ« PerĂ«ndisĂ« Bir. Jezusi Ă«shtĂ« “kreu dhe plotĂ«sonjĂ«si i besimit, i cili, pĂ«r gĂ«zimin qĂ« ishte pĂ«rpara tij, duroi kryqin duke e pĂ«rçmuar fyerjen dhe u ul nĂ« tĂ« djathtĂ«n e fronit tĂ« PerĂ«ndisĂ«” (Hebrenjve 12:2).

3. Me anĂ« tĂ« PerĂ«ndisĂ« FrymĂ« e ShenjtĂ«. “Dikujt, pra, i jepet, me anĂ« tĂ« FrymĂ«s, fjalĂ« diturie 
 njĂ« tjetri besim, nga po ai FrymĂ«; njĂ« tjetri dhuntitĂ« e shĂ«rimeve, nĂ«pĂ«rmjet po atij FrymĂ« (1 Korintasve 12:8-9).

D. PĂ«rqendrimi.

Objekti i besimit është Krishti dhe vetëm Ai.

E. Prodhimi.

Fundi i besimit Ă«shtĂ« shpĂ«timi. “Ju nĂ« fakt, jeni tĂ« shpĂ«tuar me anĂ« tĂ« hirit, nĂ«pĂ«rmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po Ă«shtĂ« dhurata e PerĂ«ndisĂ«, jo nga vepra, qĂ« tĂ« mos mburret askush” (EfesianĂ«ve 2:8-9).